Ehliyet Sınav Soruları – 6

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 6

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

OA) Hızını arttırmalıdır.

YB) Bulunduğu şeridi izlemelidir.

OC) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.

OD) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.

Soru 2.Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Hızın azaltılması

YB) Öndeki aracın geçilmesi

OC) Takip mesafesi kuralına uyulması

OD) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

Soru 3.Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) ASR

OB) ABS

YC) Emniyet kemeri

OD) Hava yastığı

Soru 4.Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

YA)Araç bir tarafa çeker.

OB)Fren pedalı sertleşir.

OC)Frenlerden ses gelir.

OD)Fren hidroliği azalır.

Soru 5.Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

OA) Kalkışa hazırlanmalıdır.

YB) Yavaşlayıp durmalıdır.

OC) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.

OD) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.

Soru 6.Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması

YB) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması

OC) Zarar verdiği aracın sahibini bulması

OD) Trafik görevlisine haber vermesi

Soru 7.Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

YA) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

OB) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.

OC) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

OD) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 8.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Treylerin giremeyeceğini

YB) Kamyonun giremeyeceğini

OC) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

OD) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 10.Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

OA) Emme zamanı

YB) Sıkıştırma zamanı

OC) Ateşleme zamanı

OD) Egzoz zamanı

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

OA) Amortisör

OB) Direksiyon

YC) Diferansiyel

OD) Kilometre sayacı C

Soru 12.Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

OA) Kırık kontrolünün yapılması

OB) Kanamanın kontrol edilmesi

OC) Şok pozisyonunun verilmesi

YD) Hava yolu açıklığının sağlanması

Soru 13.Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

OA) Kavşaklara yaklaşırken

OB) Sağa veya sola dönerken

OC) Bir başka araç tarafından geçilirken

YD) İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken

Soru 14.Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 15.Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

OA) 30

OB) 40

OC) 50

YD) 60

Soru 16.Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

OA)Bilinç kontrolünün yapılması

OB)Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

YC)Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

OD)Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

Soru 18.Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

OA) Eklem bölgesi olmasına

OB) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına

OC) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına

YD) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına

Soru 19.Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli

YB) 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli

OC) Diğer araçların durmasını sağlamalı

OD) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 20.Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

OA) Banket

OB) Terminal

OC) Hemzemin geçit

YD) Taşıt yolu (Kaplama)

Soru 21.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Tünel yaklaşımını

OB) Sola mecburi yönü

OC) Sola tehlikeli devamlı virajı

YD) Dönel kavşak yaklaşımını

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 23.İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

OA) I. doğru, II. yanlış

YB) I. yanlış, II. doğru

OC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 24.Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

OA) Sindirime yardımcı olmak

OB) Vücut sıcaklığını düşürmek

YC) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

OD) Solunumun düzenli olmasını sağlamak

Soru 25.Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.

YB) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.

OC) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.

OD) Arka lastikler aşınmıştır

Soru 26.“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

OA) Öfke

OB) İhtiras

OC) Entrika

YD) Konuşma ÜslubuBOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

OA) Balataların ıslanması

OB) Balataların yeni olması

OC) Fren ayarının düşük olması

YD) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

OA) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

YB) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

OC) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

OD) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 29.Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

YA) İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

OB) Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

OC) Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

OD) Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Soru 30.Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

OA) 50 – 10

OB) 100 – 20

YC) 150 – 30

OD) 200 – 40

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

OA) Nabız atışının güçlü olması

OB) Cildin kuru ve sıcak olması

YC) Kan basıncının düşmesi

OD) Zihinsel aktivitenin artması

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

OA) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak

OB) Direksiyon ile verilen yönü izlemek

YC) Frenleme performansını azaltmak

OD) Titreşimleri azaltmak

Soru 33.Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

III numara yaya geçidini ifade etmez.

Soru 34.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

YA) Azami hız sınırını

OB) Taşıtın giremeyeceğini

OC) Geçme yasağı sonunu

OD) Hız sınırlaması sonunu

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

YA) Trafiği düzenlemek

OB) Araçların muayenesini yapmak

OC) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

OD) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 36.Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

YA) Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek

OB) Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak

OC) Denetimlerde problem yaşamamak

OD) Ceza almaktan çekinmek

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

OA) Kriko

OB) Reflektör

YC) Emniyet kemeri

OD) Çekme halatı

Soru 38.Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

OA) Kuru pamukla

OB) Atel ile

OC) Kuru ve temiz bez ile

YD) Islak, temiz sargı beziyle

Islak, temiz sargı beziyle kapatılması doğrudur. Pamuk hiç bir zaman açık yaraların üzerine kapatılmaz.

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

OA) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

YB) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

OC) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

OD) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak

Soru 40.Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

OA) Trafikten süresiz men

OB) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

YC) Tescil plakası üzerinden idari para cezası

OD) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

Sürücü belgesiz araç kullanan kişilere para cezası verilir. Eğer aracı süren aracın sahibiyse ekstra bir ceza verilmez. Ama aracı süren kişi aracın sahibi değilse plaka üzerinden araç sahibine de ceza kesilir. Aynı zamanda araç trafikten men edilir.

Soru 41.Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Yara içinin kurcalanması

YB) Yarada kanama varsa durdurulması

OC) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

OD) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Soru 42.Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

YA) Gürültü kirliliğinin azaltılması

OB) Trafik yoğunluğunun azaltılması

OC) Temiz olmayan yakıt kullanılması

OD) Kazalara karşı güvenliğin artırılması

Soru 43.Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Ekstra bir durum yoksa kazazedenin doğru duruş pozisyonu a şıkkındaki gibi olmalıdır. Bu soruda b şıkkını işaretleyenler için şunu belirtmekte fayda var: a şıkkındaki pozisyon suni solunum için daha etkili bir sonuç ortaya koyar.

Soru 44.Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

OA) Durma

OB) Bekleme

YC) Duraklama

OD) Park etme

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

OA)Sürücü belgesi

YB)Araç bakım kartı

OC)Araç tescil belgesi

OD)Nüfus hüviyet cüzdanı

Soru 46.Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

YA) Diz ile kalça arası

OB) Ayak bileğinin alt kısmı

OC) Ayak bileğinin üst kısmı

OD) Diz kapağının olduğu bölge

Soru 47.Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

YA) Yağ kaçağı

OB) Asit kaçağı

OC) Antifriz kaçağı

OD) Elektrolit kaçağı

Soru 48.Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

OA) Takip mesafesinin azaltılması

YB) Araçların aynı şeritte seyretmesi

OC) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

OD) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 49.I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

OA) Yalnız III

OB) I, II ve IV.

OC) I, III ve IV.

YD) II, III ve IV.

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

OA) Çenenin kasılması

OB) Vücudun kasılması

YC) Dilin geriye kaçması

OD) Baş-çene pozisyonu verilmesi