Ehliyet Sınav Soruları – 7

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 7

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

YB) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

OC) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

OD) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 2.I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II.

YC) II ve III.

OD) I, II ve III.

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

YA) Antifriz kontrolü

OB) Yağ seviyesi kontrolü

OC) Elektrolit seviyesi kontrolü

OD) Hidrolik yağ seviyesi kontrolü

Soru 4.“Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

OA) Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması

OB) Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak

YC) Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.

OD) Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak

Soru 5.Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

OA) Platform 

YB) Yaya geçidi

OC) Geçiş yolu

OD) Yaya yolu

Soru 6.Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Akünün boşalması

OB) Akü kablo bağlantılarının gevşemesi

OC) Marş kablo bağlantılarının gevşemesi

YD) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

YA) Kalp masajı

OB) Atelle tespit

OC) Köprü tekniği

OD) Rentek manevrası

Soru 8.Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

YA)Birkaç defa selektör yaparak

OB)Acil uyarı ışıklarını yakarak

OC)Birkaç defa korna çalarak

OD)Dönüş ışıklarını yakarak

Soru 9.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Geçme yasağı sonunu

OB) Hız sınırlaması sonunu

OC) Araç trafiğine kapalı yolu

YD) Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 10.Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

OA) Toplardamar kanamaları

OB) Bacak bölgesi kanamaları

YC) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar

OD) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

YA) Polen filtresinin

OB) Fren hidroliğinin

OC) Araç lastiklerinin

OD) Soğutma suyunun

Soru 12.Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

YA) B

OB) C

OC) D

OD) E

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

YA)Dikkatin dağılması

OB)Kural ihlallerinin azalması

OC)Direksiyon hâkimiyetinin artması

OD)Kazaya karışma olasılığının azalması

Soru 14.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 15.Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

OA) Dar bir kavisle dönmeli

OB) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli

YC) Karşıya geçen yayaya yol vermeli

OD) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 16.Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Rentek manevrası

OB) İtfaiyeci yöntemi

YC) Heimlich manevrası

OD) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Heimlich manevrası : Hasta yaralanın soluk borusuna cisim kaçtığında, cismin tam tıkanmaya sebebiyet vermesiyle meydana gelen nefes alamama, morarma, konuşamama, göz bebekleri irileşerek gözlerden yaş gelmesi ve iki elini de boğazına götürerek boğuluyor görüntüsü vermesi belirtileri ile seyreden durumda, bilinci açıkken cismin soluk borusundan çıkması için yapılan manevranın adıdır.

Soru 17.Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

OA) Arkadan gelen araçlara yol vermek

OB) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek

OC) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek

YD) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

Soru 18.Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

OA) Eksantrik milinde balanssızlık vardır.

OB) Alternatörde balanssızlık vardır.

OC) Pistonlarda balanssızlık vardır.

YD) Lastiklerde balanssızlık vardır.

Soru 19.Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

OA) En sol şeride geçmeli

YB) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

OC) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

OD) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Soru 20.Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Yarası sarılarak uyutulur.

OB) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.

YC) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.

OD) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur

Soru 21.Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

OA) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

YB) Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

OC) Kollarının baş hizasında durmasına

OD) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

Soru 22.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

YA) Aracının hızını artırması

OB) Aracının hızını azaltması

OC) Öndeki aracı geçmemesi

OD) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 23.Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

OA) Sağa yanaş

OB) Yavaşla

YC) Hızlan

OD) Dur

Soru 24.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

OA) Rot

OB) Diferansiyel

YC) Motor

OD) Fren

Soru 25.Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

OA) Kayıp

OB) Hasar

OC) Tahribat

YD) Trafik kazası

Soru 26.Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

YA) 50

OB) 70

OC) 80

OD) 90

Soru 27.Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

OA) Bankette

OB) Orta şeritte

YC) En sağ şeritte

OD) En sol şeritte

Soru 28.Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

OA) Hidrolik yağı

OB) Sadece hava

OC) Sadece yakıt

YD) Yakıt-hava karışımı

Soru 29.Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

OA) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.

YB) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

OC) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.

OD) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

Soru 30.Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 31.Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

OA) Solunum güçlüğü olanlarda

YB) Boyun omurlarında hasar olanlarda

OC) Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda

OD) Dilin geriye kaçıp, hava yolunu tıkadığı durumlarda

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

YA) Ani olarak gaz verilmesi

OB) Yan aynaların kontrol edilmesi

OC) Sol sinyal lambalarının yakılması

OD) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 33.Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak

OB) Diferansiyeli çalıştırmak

OC) Yağlamayı sağlamak

OD) Vites kutusunu çalıştırmak

Soru 34.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

OA) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta

YB) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta

OC) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine

OD) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 35.Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

OA) Mide

YB) Beyin

OC) Karaciğer

OD) Kalın bağırsak

Soru 36.Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

YA) Batı

OB) Doğu

OC) Kuzey

OD) Güney

Soru 37.Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

OA) 1 – 2 – 3 – 4 

OB) 1 – 4 – 2 – 3

YC) 2 – 4 – 1 – 3

OD) 4 – 2 – 1 – 3

Soru 38.Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

YA) İki çizgisi arasında

OB) Alt çizgisinden aşağıda

OC) Üst çizgisinden yukarıda

OD) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Soru 39.Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Kam (eksantrik) aşınmıştır.

YB) Silindirler aşınmıştır.

OC) Krank mili aşınmıştır.

OD) Volan aşınmıştır.

Soru 40.Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

YB) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

OC) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

OD) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

Soru 41.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

OA) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

OB) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

YC) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

OD) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

Soru 42.Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

YA) Taşıt 

OB) Tren

OC) Ulaşım 

OD) Taşıma

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 44.Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Fan motoru

OB) Far anahtarı

YC) Sigorta kutusu

OD) Yakıt göstergesi

Soru 45.Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

OA) Motor yağını temizler.

OB) Motor soğutma suyunu temizler.

OC) Motorun emiş havasını temizler.

YD) Araç içerisine verilecek havayı temizler.

Soru 46.I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) I – II – III – IV

OB) I – II – IV – III

YC) II – I – IV – III

OD) II – III – I – IV

Soru 47.Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

OA) Yaşı

OB) Boyu

OC) Cinsiyeti

YD) Vücut ısısı

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

OA) Yolları ve kaldırımları onarmak

OB) Araçların bakım ve onarımını önemsemek

OC) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak

YD) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek

Soru 49.Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

YA) Devamlı yol çizgisi

OB) Diğer aracın sürücüsü

OC) Yol kenarındaki banketler

OD) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları

Soru 50.Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

OA) Sarı

YB) Yeşil

OC) Kırmızı

OD) Kırmızı ile birlikte sarı