Ehliyet Sınav Soruları – 8

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 8

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

OA) Kayış 

OB) Radyatör

YC) Soğutma fanı

OD) Alternatör

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

YA) Antifriz kontrolü

OB) Yakıt filtresi kontrolü

OC) Yakıt kaçağı kontrolü

OD) Yakıt seviyesi kontrolü

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

OA) Adli tıp

OB) Kazazede

YC) Trafik psikolojisi

OD) İlk yardımcı

Soru 4.Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

OA) Motor yağı

OB) Fren hidroliği

OC) Akü elektroliti

YD) Motor soğutma suyu

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

OA) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

YB) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

OC) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

OD) Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 6.Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

OA) Şoför 

YB) Sürücü

OC) İşleten 

OD) Araç sahibi

Soru 7.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

OA) Hızını artırması

OB) Sert fren yapması

OC) Vitesi boşa alması

YD) Uygun vitesle inmesi

Soru 8.Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

OB) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli

YC) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

OD) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

Soru 9.I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

OA) Yalnız I

OB) I – II

OC) II – III

YD) I – II – III

Soru 10.Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

YA) Yakını gösteren ışıklar

OB) Acil uyarı ışıkları

OC) Dönüş ışıkları

OD) Park ışıkları

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

YA) Konuşabilmesi

OB) Renginin morarması

OC) Nefes almasının durması

OD) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 12.Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA)Motorun devri artırılır.

OB)Açık camlar varsa kapatılır.

OC)Önemsenmez yola devam edilir.

YD)Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 13.Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) Saygılı

OB) Telaşsız

OC) Sorumlu

YD) Sabırsız

Soru 14.Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

OA) Kollarının baş hizasında durmasına

OB) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

OC) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

YD) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 15.Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

OA) Kaynar su ile yıkama

OB) İyice sarılarak uyutma

OC) Karla ovularak masaj yapma

YD) Şekerli ılık içecekler verme

Soru 16.Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

OA) Motor az yağ yakar.

OB) Motorun gücü artar.

OC) Motor çok yağ yakar.

YD) Motorun gücü azalır.

Soru 17.Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

OA) Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak

OB) Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak

OC) Kırıklarda atel kullanmak

YD) Açık yaraya dikiş atmak

İlk yardımı herkes öğrenebilir. İlk müdahalenin bilinçli yapılması açısından önemlidir. A,B,C şıklarında verilen öncüller ilk yardımcının yapabileceği davranışlardır. Fakat açık yaraya dikiş atmak doktorların işidir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

Soru 18.Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

OB) Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi

YC) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

OD) Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması

Soru 19.I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

OA) Yalnız I 

OB) I – II

OC) II – III 

YD) I – II – III

Soru 20.Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

OA) Kalp krizi

YB) Kalp masajı

OC) Kalp spazmı

OD) Göğüs ağrısı

Soru 21.Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

OA) Ayaklarından çekilerek

OB) Baş-çene pozisyonu verilerek

YC) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak

OD) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 23.Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

OA) Radyatör peteklerinin tıkanmasına

OB) Şarj lambasının yanmasına

YC) Yakıt tüketiminin artmasına

OD) El freninin arızalanmasına

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

OA) Klimanın açık olması

OB) Ani duruş ve kalkış yapılması

YC) Hava filtresinin değiştirilmesi

OD) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

OA) Buji 

OB) Karter

OC) Distribütör

YD) Enjektör

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

OA) Endüksiyon bobini

OB) Marş motoru

OC) Distribütör

YD) Alternatör

Aracın aküsünü şarj eden parçanın adı “alternatördür”. Marş motoru aracın ilk çalıştırılmasından sorumlu olan parçadır.

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

OA) Göğüs kafesinin hareket etmemesi

YB) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi

OC) Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması

OD) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması

Soru 28.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

YA) Şok durumu

OB) Beyin kanaması

OC) Ayak bölgesinden yılan sokması

OD) Akciğer zedelenmesi ve kanaması

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

OA) Kaburgalarında kırık olanlar

YB) Kalça kemiğinde kırık olanlar

OC) Açık göğüs yaralanması olanlar

OD) Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

YA) Kendi sağlığını riske atması

OB) Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi

OC) Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi

OD) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

Soru 31.Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

OA) Dolaşım sisteminin

OB) Sindirim sisteminin

OC) Hareket sisteminin

YD) Sinir sisteminin

Soru 32.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Ehlî hayvanların giremeyeceğini

YB) Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini

OC) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini

OD) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

OA) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

OB) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

OC) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

YD) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

Soru 34.Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

OA) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi

YB) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması

OC) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi

OD) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi

Soru 35.Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

OA)Hurdaya ayrılması

YB)Teknik değişiklik yaptırılması

OC)Aracın yaralanmalı kazaya karışması

OD)Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

YA) Motorun çekişten düşmesi

OB) Motorun hararet yapması

OC) Akünün çabuk bitmesi

OD) Motorun yağ yakması

Bujiler motordaki yakıtın yanması için ateşleme yapar. Bozulursa hem yakıt tüketimi artar hem araç düşük performansta çalışır. Belli kilometreler sonunda değiştirilmesi gerekir. 4 silindirli bir motorda 4 tane buji vardır.

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

OA) Şaft

OB) Direksiyon

OC) Vites kutusu

YD) Helezon yaylar

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

YA) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

OB) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

OC) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

OD) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

OA) Derinin kuru ve ağrılı olması

YB) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması

OC) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması

OD) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması

Soru 40.Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

YA) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

OB) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

OC) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması

OD) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

Soru 41.Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Başı sıcak su ile yıkanır.

OB) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

OC) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

YD) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

Soru 42.Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

OA) Elektrikli battaniye ile ısıtılması

YB) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması

OC) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması

OD) Donan bölgenin oğularak masaj yapılması

Soru 43.Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

OA) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

OB) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

OC) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

YD) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Soru 44.Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

OA) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin

OB) Geçme yasağı olup olmadığının

YC) Geçilecek aracın markasının

OD) Geçilecek aracın hızının

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

OA)  

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 46.Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

YA) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının

OB) Koltuk ferdi kaza sigortasının

OC) Kasko sigortasının

OD) Aracın bakımının

Soru 47.Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Bol su ile yıkamak

OB) Yara merhemi sürmek

OC) Kuru sargı bezi ile kapatmak

OD) Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak

Soru 48.Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

OA) Kalbi düzensiz çalışanlara

OB) Öksürük ve hıçkırığı olanlara

OC) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara

YD) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

YA) Depodaki yakıtın bitmesi

OB) Supap ayarının bozulması

OC) Hava filtresinin kirli olması

OD) Yakıt pompasının ayarsız olması

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

OA) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi

YB) Genellikle göğüs ortasında başlaması

OC) Dinlenmekle geçmemesi

OD) Uzun süreli olması