Ehliyet Sınav Soruları – 10

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 10

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

OA) Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.

YB) Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.

OC) Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.

OD) Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.

Soru 2.Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

OB) Bariyer kapalı ise durulması

YC) Öndeki aracın geçilmesi

OD) Hızın azaltılması

Soru 3.Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

OA) Diş eti kanaması

YB) Atardamar kanaması

OC) Toplardamar kanaması

OD) Kılcal damar kanaması

Soru 4.Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

OA) Dinamo 

OB) Vites kutusu

YC) Motor 

OD) Diferansiyel

Soru 5.Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Hava yastığı

OB) Hidrolik fren

YC) Hidrolik direksiyon

OD) Otomatik hız kontrol

Soru 6.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

OA) 

YC) 

OB) 

OD) 

Soru 7.Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

OA) Sadece para cezası verilir.

YB) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

OC) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.

OD) Sürücü belgesine süresiz olarak el konur

Soru 8.Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

OA) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması

OB) Periyodik bakım kartının doldurulması

OC) Muayenesinin yaptırılmamış olması

YD) Kayıt ve tescilinin onaylanması

Soru 9.Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

OA) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

YB) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

OC) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

OD) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesiBOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 10.Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Mizaç

OB) Beden dili

YC) Trafik adabı

OD) Konuşma üslubu

Soru 11.I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

OA) I. doğru, II. yanlış

OB) Her ikisi de yanlış

OC) I. yanlış, II. doğru

YD) Her ikisi de doğru

Soru 12.İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

OA) Korku

OB) Öfke

OC) Sempati

YD) Hoşgörü

Soru 13.Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

OA) Yalnız 1

OB) 1 ve 2

YC) 1 ve 3

OD) 2 ve 4

Soru 14.I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 15.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 16.Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

YA) Asabi

OB) Saygılı

OC) Hoş görülü

OD) Bencil olmayan

Soru 17.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

OA) Şekerli su içirilmeli

OB) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli

OC) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı

YD) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

OA) Vites kutusunun

OB) Pistonların

OC) Krank milinin

YD) Rot başlarının

Soru 19.Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Açık karın yarası olan

OB) Bilinci yerinde olmayan

OC) Solunum zorluğu çeken

YD) Ayak bileğinde çıkık olan

Çözüm:

Çok sayıda yaralının kazalarda öncelik belirlenirken kazazedenin durumunu göz önünde bulundurulmalıdır. İlk üç seçenekte hayati durum söz konusu iken son seçenekte “Ayak bileğinde çıkık olan” kazazede diğerlerine göre en son müdahale edilmelidir.

Soru 20.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

YA) İş makinesi, otomobile

OB) Otomobil, iş makinesine

OC) Şeridi daralmış olan, diğerine

OD) Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 21.Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


YA) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

OB) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

OC) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

OD) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 22.Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

OA) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu

YB) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu

OC) Marş kablosunu

OD) Şarj kablosunu

Soru 23.Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

YA) Uygun mesafede mutlaka durması

OB) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

OC) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

OD) İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

OA) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

OB) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

OC) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

YD) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Soru 25.I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

OA) I ve II

YB) I ve III

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 26.Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) I. doğru, II. yanlış

OB) I. yanlış, II. doğru

YC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

OA) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek

OB) Fazla yolcu almak

OC) Aşırı yük yüklemek

YD) Karşı şeridi ihlal etmek

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

OA) Vitesin boşa alınması

OB) Araçta gözcü bulundurulması

OC) Aracın kapılarının açık tutulması

YD) Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması

Soru 29.Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?


OA) 1 – 2

YB) 1 – 3

OC) 2 – 4

OD) 3 – 4

Soru 30.Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

OB) Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

OC) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

OD) Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

Soru 31.Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

OA) Saygı

OB) Sevgi

OC) Nezaket

YD) Feragat

Soru 32.Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

YA) Hız sınırlarını aşmaları

OB) Kurallara uygun davranmaları

OC) Belirli aralıklarla mola vermeleri

OD) Araç kullanırken dikkatli olmaları

Soru 33.“Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları’nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır.”

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması

OB) Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.

OC) Araçta yangın riskinin oluşması

YD) Çevre kirliliğini engellemek

Soru 34.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Taşıt giremez

OB) Motosiklet giremez

OC) Taşıt trafiğine kapalı yol

YD) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 35.• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

OA) Mizacın

OB) Beden dilinin

YC) Trafik adabının

OD) Konuşma üslubunun

Soru 36.Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

OA) Sabırsızlık

OB) Saldırganlık

OC) Tahammülsüzlük

YD) Feragat ve fedakârlık

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

YA) Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.

OB) Ek yapım maliyeti getirir.

OC) Bagaj hacmini küçültür.

OD) Motor performansını bir miktar düşürür.

Soru 38.Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

OA) Kükürt

YB) Karbonmonoksit

OC) Kurşun

OD) Karbondioksit

Soru 39.• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 40.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yolu kontrol etmesi

OB) Aracını yavaşlatması

YC) Takip mesafesini azaltması

OD) O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 41.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

OA) Yaya geçidi

OB) Bisiklet yolu

YC) Bölünmüş yol başlangıcı

OD) Trafiği hızlandırma işareti

Soru 42.Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 2 – 1 – 3

OB) 2 – 3 – 1

YC) 3 – 1 – 2

OD) 3 – 2 – 1

Soru 43.Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

OA) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

OB) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

OC) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

YD) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Soru 44.Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

OA) Motosiklet

OB) Çekici

YC) Otobüs 

OD) İş makinesi

Soru 45.Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

YA) Yol çizgileri

OB) Işıklı işaret cihazları

OC) Trafik polisinin sayısı

OD) Kara yolundaki taşıt sayısı

Soru 46.I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

OA) Yalnız I.

YB) I ve II.

OC) II ve III.

OD) I, II ve III.

Soru 47.Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

OA) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

OB) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

OC) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

YD) Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 48.Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

OA) Dolaşım kontrolü

OB) Solunum kontrolü

YC) Çeneyi göğse iyice yaklaştırma

OD) Sırtüstü düz bir zemine yatırma

Soru 49.Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

OA) Dik oturuş

OB) Yarı oturuş

YC) Yarı yüzüstü yan yatış

OD) Sırtüstü yatış

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

OA) Bujilerin

YB) Silindirlerin

OC) Fren balatalarının

OD) Debriyaj balatasının