Elif Öküz Anlamına Mı Geliyor? Alef harfi ne anlama gelir?

26.10.2023
Elif Öküz Anlamına Mı Geliyor? Alef harfi ne anlama gelir?

Alef’in Batı Semitik “öküz” anlamındaki kelimeden türediği ve ilk şeklin de bir öküz kafası olduğu düşünülmektedir. İbranice Alef, Yunanca Alfa ve Latince A Fenike alfabesinden gelmiştir ve Proto-Kenan Alfabesinde ʾalp “öküz” anlamına gelmektedir.

Alef ne Demek tasavvuf?

Lacan Babanın Adları eserinde Alef’i ‘kaygının aleti‘ olarak tanımlar. Bu şu anlama gelir, Alef öznenin kaybettiği, elde etmek isteyip elde edemediği, sürekli ona ulaşmak istediği küçük arzu nesnesiyle ilişkisinin doğurduğu kaygıdır. Özne ve arzuladığı şey arasındaki ilişki kaygıyla maluldür.

Elif nedir, Elif ne demek? Elif’in manası, Elif’in anlamı

1-Arap alfabesinin ilk harfi.

2-Kadın adı.

3-Bazı yerlerde erkeğe de verilen ad.

Sözcüğün esas anlamının öküz olduğu, daha doğrusu öküzden yola çıkarak bulunan bir harf, işaret veya sözcük olduğu rivayet edilmektedir.

Şöyle ki; Alfabeyi ilk bulan medeniyet, bugünkü Filistin topraklarında yaşayan Fenikelilerdir. Fenikeliler, alfabede harfleri isimlendirirken nesne, hayvan, şekil gibi unsurlara göre isim vermişler. Yaklaşık 25 unsurun şeklini harfin resmi, baş harflerini de harfin kendisi yapmışlar.

Elif de Fenike dilinde öküz demektir. Özellikle küçük a harfi, göz önüne getirildiğinde öküz başına benzediği fark edilecektir. El yazısı a (α) harfinde yuvarlağın bitimine çizilen çizgi kavislidir. Bu kavisin uçları öküzün boynuzlarını, yuvarlak da başını ifade eder. Matbaa a’sı da öküzün yandan görünümünü gösterir.

Fenike dilinde aleph (alef) öküz demektir. Aynı harf yakın uygarlık Arapça’ya elif, Yunanca’ya da alfa şeklinde geçmiştir. Arapça’da ilk harfler elifbe, Yunanca’da da alfabe şeklinde ifade edilir.

Ayrıca ev anlamına gelen bet de ev şeklinde bir harf olmuştur ki Arapça’da da ev, beyt demektir. Keza gmel de deve anlamına gelir ki Arapça’daki cim harfi de devenin hörgücünü andırır.

Tüm modern alfabelerin kurucusu sayılan Fenikeliler, bu halklardan aldıklarını tekrar yorumladılar ve ortaya ilk modern alfabe çıkmış oldu. Fenikeliler bu harfe alf demişlerdir. Yunanlılar alfa, İbraniler alef, Araplar elif demeyi tercih etmişlerdir. İbraniler ve Arapları etkileyen Aramiler sayesinde alfabe usulü gelişmişti.

error: Content is protected !!