Entite ne demek?

02.11.2021
Entite ne demek?

Var oluş, varlık.
Fransızca üzerinden geçmiş bir sözcüktür. Latince var oluş anlamına gelen entitas’tan gelir.
Yunanca onto da varlık demektir.Ontoloji ise varlıkbilimi anlamındadır.

error: Content is protected !!