Entite ne demek?

02.11.2021
Entite ne demek?

Var oluş, varlık.
Fransızca üzerinden geçmiş bir sözcüktür. Latince var oluş anlamına gelen entitas’tan gelir.
Yunanca onto da varlık demektir.Ontoloji ise varlıkbilimi anlamındadır.