Esnafın piri olarak tanınan Türk islam büyüğü kimdir?

16.06.2022
Esnafın piri olarak tanınan Türk islam büyüğü kimdir?

Esnafın piri olarak tanınan türk islam büyüğü kimdir?

Ahi Evran, 93 yıl yaşamış, hem Hacı Bektaş-ı Velî hem de Mevlâna Celâleddîn Rûmi’ye çağdaş olmuştur. Ahî Evran’ın debbağlık mesleğini icra ettiğine dair an’ane, onun velî olarak anılmasından sonra debbağ esnafının piri sıfatıyla yüceltilmesine de sebep olmuştur.

Esnafın Piri Olarak Tanınan Türk İslam Büyüğü Kimdir?

Gerçek ismi Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, esnafın piri olarak bilinir. Ahi Evran, Arapların kurduğu Fütüvvet Teşkilatı’ndan etkilenerek, 1205’te Anadolu’ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri‘de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. Ahilik teşkilatı bir esnaflık örgütüdür. Türk zanaatkarlarının ayakta tutulması sağlanmıştır. Ahi Evran’ın asıl mesleği debbağlıktır (deri işleme sanatı). Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran’ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım’a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir’e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır..

Ahi Evran’ın Kırşehir’de kurduğu Ahilik Evran Zaviyesi, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdürmüş esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergâhlar kurmuşlardır.