Etzel kimdir? Etzel kime denir? Etzel ne demek? Etzel hangi destanda?

03.07.2022
Etzel kimdir? Etzel kime denir? Etzel ne demek? Etzel hangi destanda?

Etzel kimdir? Etzel kime denir? Etzel ne demek? Etzel hangi destanda?

Hun-Germen savaşlarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attilanın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir.

Etzel Kimdir? 395-450 yılları arasında yaşayan Attila için Almanlar Etzel der. Atilla’ya Tanrı’nın Kırbacı denir. Almanların Nibelungen Destanı’nda Attila “ Etzel” olarak geçer.

Attila (Latince: Attila, Grekçe: Ἀττίλα, h . 434-453), Hun topluluklarının kralı olduğu 434 tarihinden, 453’teki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında İmparatorluğunu dönemin Avrupasının büyük bölümünü kaplayacak şekilde genişletti.

Çalışmamızın konusunu oluşturan Nibelungen Destanı da Avrupa Hunları ile Kağan Attila (Etzel) hakkında bilgi veren eşsiz destanlardan birisidir. Nibelungen Destanı Hun, Burgund, Cermen, İskandinav gibi birçok değişik etnik unsuru bir arada göstermesi bakımından önemlidir.