Faruki Tarikatı nedir? Ne demek? Faruki Tarikatı adını nereden alır?

06.10.2021
Faruki Tarikatı nedir? Ne demek? Faruki Tarikatı adını nereden alır?

Faruki Tarikatı nedirFaruki Tarikatı adını nereden alır?

Soruları Arama motorlarında ve netbilge adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (netbilge.com) sizin için Faruki Tarikatı nedir? Ne demek? Faruki Tarikatı adını nereden alır? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun Net Bilge bilgiler sizlerle.

Kurucusu Abdullah Faruki’dir. Diğer adları Miskin Şah, Hadimü’l-Fukara, Pir, Sultan, Evlâd-ı Kiram’dır.

Abdullah Faruki Kimdir?

Siirt’in eski adı Verganis, yeni adı Kasımlı köyünde 1936’da doğdu. Babası Muhammed Hamdi Efendi’nin, Hz. Ömer’in soyundan ve Şeyh Varkanîsî diye bilinen Bitlis şehir merkezinde metfun olan Fethullah Varkanîsî (k.s.)’nin akrabalarından olduğu rivayet edilir. Çocukluk çağları önce Bitlis ve Muş’ta, sonra da Malatya’da geçti. Özlenen rehber Dergisi’nde tarikatın öğretileri ve görüşleri şöyle verilmiştir:

GÖRÜŞLERİ:
1. Tasavvuf yoluna talip olan mürid, bu talebinde kararlı olmalıdır.
2. Her zaman olmasa bile bazı durumlarda müridden istihare yapması istenir.
3. Mürid, mürşidin huzurunda diz üstü oturur ve onun elini tutar.
4. Daha sonra mürşid tarafından kendisine tevbe verilir ve kelime-i tevhid tekrar ettirilir.
5. Mürid, verilen görevleri yapacağına mürşidine sadık olacağına söz verir.
6. Mürid, bunu sözün ardından mürşid tarafından kardeşliğe kabul edilir.

FARUKİLERE GÖRE MÜRİDİN GÖREVLERİ:

1. Edebe riayet etmek.
2. Mürşide biat edip teslim olmak.
3. Karşılaştığı özel durumları, sıkıntılarını ve rüyalarını mürşide iletmek.
4. Mürşidin talimatlarına riayet etmek.
5. Hakk’ın hoşnutluğunu gaye bilmek.
6. Sözüne sadık olmak ve ahde vefa göstermek.
7. Biatinde sadık olmak ve sıkıntılara katlanmak.
8. Tarikat sırlarına sahip olmak ve sırrı ifşa etmemek.
9. Mal ve canı fedaya hazır olmak.
10. Hizmet ehli olmak.
11. Cömert davranmak ve muhtaçlara yardım etmek.
12. Emanete riayet etmek.
13. İhvan ile ilişkilerini diğer insanlar ile olan ilişkilerinden daha sağlıklı bir şekilde sürdürme gayreti içinde olmak.
14. Öfkelenmemek, münazara ve tartışmalardan uzak kalmak.
15. Başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmamak.
16. Feraset sahibi, zeki ve ayık olmak.
17. Tarikat esaslarına riayet etmek.

FARUKİLİK TARİKATININ ESASLARI:

1. Samimi bir tevbe esastır.
2. Yabancı tesirlerden uzak, sade ve samimi bir tevhid anlayışı benimsenir.
3. Allah’ın emrettiklerine sarılarak nehiylerinden kaçınmak temel şarttır.
4. Hakk’a yönelme konusunda Rasûlullah (s.a.v.)’e kayıtsız şartsız teslimiyete önem verilerek çokça hadis okuma ve ezberleme teşvik edilir.
5. En fazla doksan gün içinde mutlaka mürşid ile yüz yüze gelmek, sohbetinde bulunmak esastır.
6. Sürekli Allah’ın huzurunda bulunulduğu düşünülerek, Rabbimizin (c.c.) her anımızı gördüğünü bir an olsun unutmamak, rabıta ve tezekkürü’l-mevt’e (ölümü hatırlamak) devam edilir.
7. Halvet, uzlet ve çile anlayışından çok, sohbete önem verilerek sürekli katılmaya çalışmak gerekli görülmüştür.
8. Ferdî olarak zikri hafîye, cemaatle ise cehrî zikre devam edilir.
9. Kullukta kusur etmeden sosyal hayata katılmak şarttır.
10. Daha çok, ruhsatlarla değil, azîmetle amel benimsenir.
11. Kazaya kalan namazların bir an önce kılınıp bitirilmesi esastır.
12. Büyük cihad olarak da kabul edilen nefis tezkiyesine devam edilir.
13. Ehl-i sünnet anlayışının dışında her türlü batınî akımlar ile bidatler reddedilerek şeriat ve tarikat birleştirilmiştir.

FARUKİ TARİKATINDA ÖNEM VERİLEN HUSUSLAR:


1. Farz, vacip, sünnet ve nafilelerin ifasına son derece dikkat etmek; haram ve tüm kerahetlerden, şüphelilerden şiddetle kaçınmak.
2. Müsbet İlim, Salih amel ve güzel ahlâk bütünlüğü kazanmaya gayret etmek.
3. Sünnetleri ihya etmek.
4. Abdestli olmaya çalışmak.
5. Cemaatle namaza dikkat etmek.
6. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında Yâ-Sîn sûresini okumak.
7. Güneş doğarken İşrak namazı vaktine kadar uyanık kalmaya gayret ederek Evrâd-ı Şerife-i Farukiyye’yi bu zaman aralığında okumaya çalışmak.
8. İşrak namazına devam etmek.
9. Nebe sûresi ve Salâvat-ı Şerife-i Farukiyye virtlerini ikindi namazından sonra okumak. Cuma günü ise Kehf sûresi ile birlikte tamamını bitirmeye gayret etmek.
10. Akşam namazından sonra Evvâbîn namazına kılmak.
11. Vitir namazını yatmadan önce veya teheccüd vaktinde kılmak
12. Gafletten uzak kalmak için günlük virdleri günün tamamına yaymak.
13. Sürekli İlâhi huzurda bulunulduğu anlayışına sahip olup, ihsan mertebesini yakalamaya gayret göstermek.
14. Yalnız kalmamaya dikkat ederek ihvanlarla beraber olmaya çalışmak.
15. Misafiri gözetmek ve en güzel şekilde ağırlamak.
16. Misafire ikramı ganimet bilerek hizmetini bizzat kendisi yapmak.
17. Mürşidine, ihvan kardeşlerine tüm müminlere dua etmek.

FARUKİ TARİKATINDA SOHBET VE ZİKİR:

1. En az haftada bir defa katılmak gerekir.
2. Kılık kıyafete dikkat edilir.
3. İlim sahibi ve hafızlara yer verilir ve öncelik tanınır.
4. Sohbete başlamadan önce mutlaka Kur’ân-ı Kerim okunur.
5. Sohbet konuları ve sohbet yapacak olanlar zamana ve yere göre öncelik sırası dâhilinde belirlenir.
6. Bilenlerin sırayla Arapçasından hadis okuması istenir.
7. Tevbe edilir.
8. Tasavvufta önemli bir terbiye metodu olan rabıta ve tezekkürü’l-mevt gerçekleştirilerek Allah’ın her şeyi bildiği ve gördüğü düşünülür.
9. Gözlerin kapalı tutulmasına dikkat edilir.
10. Mürşidin veya görevlinin telkinleri doğrultusunda zikir ve sema icra edilir.
11. Sohbetin sonunda Kur’ân-ı Kerim okunur ve dua yapılır.
12. İlâhî ve kasidelerle cehrî olarak yapılan zikir esnasında edebe riayet etmek gereklidir. Şöyle ki; herkes esmalara dikkat edecek, kimse kimseyi geçmeye çalışmayacak, birbirini rahatsız etmeyecek ve kendi başına ilahi söylemeyecek.

FARUKİ TARİKATINDA NEFİS TEZKİYESİ VE RUH TASFİYESİ:

1. Nefis terbiye yolu, tasavvufi eğitimin temel esası olarak kabul edilir.
2. Sürekli rabıta halinde bulunmak gerekli görülmüştür.
3. Farz ibadetlerin yerinde ve zamanında yapılması şarttır.
4. Nefsin kötü ahlâklardan kurtulması ve kalbin mutmain olması ancak zikr-i ilâhî ile mümkündür.
5. Nefis mertebelerinin geçilebilmesinde günlük yapılan derslerle birlikte şartsız sünnete tabi olma ve hayata tatbik ederek Allah ve Rasûl’ünün ahlâkıyla ahlâklanma temel esastır.
6. Kısa zamanda mesafe kat edebilmek için Mürşidin telkinlerine ve uyarılarına dikkat etmek ve gayretli olmak gerekir.
7. Bir sâlikin yaşamı boyunca en azından ’Mutmainne? makamını geçmiş olması beklenir.
8. Kalp letaiflerinin çalıştırılabilmesi de yine günlük evrâd ve ezkâra bağlıdır.
9. Mürid, seyr-ü sulûk esnasındaki hâllerini, müşahedelerini, rüyalarını vs. sadece mürşidine anlatır.
10. Bol bol Kur’ân-ı Kerim okumak, yaklaşık kırk günde bir hatim yapmak, Allah ve Rasûl’ünün yakınlığını kazanmanın diğer bir yolu ve eğitim metodudur.

Sizler için bizlerde en net bilginin adresi, Net Bilge olarak Faruki Tarikatı nedir? Ne demek? Faruki Tarikatı adını nereden alır? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.