Gbt ve adli sicil kaydı aynı şey mi? GBT kaydı sildirme, GBT silme dilekçe örneği?

24.11.2023
Gbt ve adli sicil kaydı aynı şey mi? GBT kaydı sildirme, GBT silme dilekçe örneği?

Gbt ve adli sicil kaydı aynı şey mi? GBT kaydı sildirme, GBT silme dilekçe örneği?

GBT yani genel bilgi toplama sistemi bir tür veri toplama uygulaması olup ülkemizde İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Adli Sicil Yönetmeliği kapsamında uygulanır. Bu taramada vatandaşlar ile ilgili adli sicil bilgileri öğrenilir. GBT nedir diye araştırıldığında sistemde adli karar bulunmadan değiştirilmesi mümkün olmayan verilerin yer aldığı görülür.

Yapılan yargılama neticesinde kesinleşmiş olan cezalar, vatandaşların adli sicil kaydını oluşturmaktadır.

-Hapis cezaları adli sicil kaydına işlenir.

-Adli para cezaları adli sicil kaydına işlenir.

-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma(meslek ve sanatın yasaklanması, sürücü belgesinin geri alınması) adli sicil kaydına işlenir.

-İdari para cezaları ve disiplin cezaları adli sicil kaydına işlenmez.


Kolluk kuvvetleri tarafından tutulan ve üzerlerinde soruşturma veya kovuşturma yürütülen bireylerle ilgili bilgilerin kaydedildiği bir bilgi sistemidir. Soruşturma sürecinde, gözaltı, yakalama, tutuklama veya yurt dışına çıkma yasağı gibi durumların varlığına dair bilgiler bu kayıtlara eklenir. Bu kayıtlar, ilgili suçla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın takipsizlik kararı vermesi veya kişiyle ilgili tedbirlerin sona ermesi durumunda, genel bilgi taraması olan GBT kaydının silinmesi için sisteme girilmelidir. Kovuşturma aşamasında ise beraat veya düşme gibi durumlarda GBT kaydı silinir.

Bunun dışında, davanın zaman aşımıyla sona erdiğine veya ceza verilmesine gerek olmadığına dair mahkeme kararı ve kesinleşme şerhi verildiğinde, ilgili ilçe emniyet müdürlüğü veya jandarma birlikleri, GBT birimlerine kişinin mahkeme kararlarını sunduğunda GBT kaydı silinir. Adli sicil kaydınızın, adli sicil arşiv kaydınızın ve GBT (Genel Bilgi Tarama) kayıtlarınızın silinmesi için bir uzmana danışabilirsinzi.

e-devlet adli sicil kaydı silme dilekçesi? Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi?

Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin tamamen sona ermesi veya infazın tamamlanması durumunda adli sicil kaydı silinir. Adli para cezalarında ise adli para cezasının ödendiği tarihte adli para cezaları silinebilir.

Ancak adli sicil kaydının silinmesi durumunda, Adli Sicil Arşiv Kaydı silinmez. Bu iki kavram arasında farklılık bulunmakla birlikte, kayıtların silinme prosedürleri de birbirinden farklıdır. Adli sicil kaydından silinen mahkumiyet hükümleri, adli sicil arşiv kaydına kaydedilir. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Arşiv kaydına alındıktan sonra, arşiv kaydı 5 yıl sonra otomatik olarak silinir. Ancak infazın tamamlanmasından sonra kişi, belirli haklardan yoksun bırakılmışsa mahkemeye başvurarak kaydın arşive alınma tarihinden itibaren 15 yılın geçmesiyle birlikte arşiv kaydını sildirebilir. Mahkemeye başvuru yapılmamış ve bu konuda karar alınmamışsa, arşiv kaydı 30 yılın geçmesiyle birlikte otomatik olarak silinir.