GBT ve Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

20.09.2021
GBT ve Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

GBT kaydı nedir? GBT kaydı nasıl silinir?

Kolluk tarafından tutulan ve haklarında soruşturma yahut kovuşturma yürütülen kişilere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemdir. Soruşturma aşamasında, gözaltı, yakalama, tutuklama yahut yurt dışına çıkma yasağı vb. gibi bir takım hususların olması durumunda bilgileri içeren işbu kayıtlar, sisteme girilmektedir. Kişinin, genel bilgi taraması yani halk dilinde bilinen GBT kaydının silinmesi için ilgili suçla alakalı Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı vermiş olması veya kişi hakkındaki tedbirlerin ortadan kalkması gerekmektedir. Kovuşturma aşamasında ise beraat, düşme vb. durumlarda GBT kaydı silinmektedir.

Bunun haricinde davanın zamanaşımı ile ortadan kalkmasına karar verilmiş olması ya da ceza verilmesine mahal yoktur şeklinde mahkeme kararının verilmesi ve kesinleşme şerhi verilmesi halinde ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ya da jandarma birliklerinin GBT birimlerine kişi mahkeme kararlarını ibraz ettiği durumda GBT Kaydı silinmektedir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi?

Cezaların ve güvenlik tedbirlerin bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması yahut infazın tamamlanması ile adli sicil kaydı silinmektedir. Adli para cezalarında ise adli para cezasının ödendiği tarih itibariyle adli para cezaları silinebilmektedir.

Ancak adli sicil kaydının silinmesi durumunda, Adli Sicil Arşiv Kaydı silinmemektedir. Bu iki kavram birbirinden farklı olmakla birlikte kayıtların silinme prosedürleri de birbirinden farklıdır. Adli sicil kaydından silinen mahkumiyet hükümleri, adli sicil arşiv kaydına kaydedilir. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için ise belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Arşiv kaydına alınmasından itibaren, arşiv kaydı 5 yıl sonra silinir. Ancak bununla birlikte infazın tamamlanmasından sonra kişi, belirli haklardan yoksun bırakılmış ise mahkemeye yapılan başvuru ile kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesi ile birlikte arşiv kaydı silinebilir. Mahkemeye başvuru yapılmamış ve bu hususa ilişkin karar alınmamış ise 30 yıl geçmesiyle birlikte arşiv kaydı silinmektedir.

You cannot copy content of this page