Geleneksel otorite savunucuları kimler? Geleneksel otorite nedir?

21.07.2022
Geleneksel otorite savunucuları kimler? Geleneksel otorite nedir?

Geleneksel otorite savunucuları kimler? Geleneksel otorite nedir?

Geleneksel otorite, geleneklerin büyük saygı gördüğü, toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülür. Bu gibi ortamlarda iktidarın kaynağı; gelenekler ya da yerleşik inançlardır. Karizmatik otorite, önderin olağanüstü gibi gorünen niteliklerinden doğar.

Geleneksel otorite, gelenek ve ananelerin sonsuz saygı gördüğü, toplum kurallarının gelenekler doğrultusunda belirlendiği, toplum düzeninin çok yavaş değiştiği ve yeniliğe açık olduğu kurum ve toplumlarda görülür. Bu durumda iktidarın temeli gelenekler ve yerleşik inançlardır.