Gnothi seauton ne demek? GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir?

10.01.2022
Gnothi seauton ne demek? GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir?

Gnothi seauton, Nosce te ipsum, Kendini bil Kendini tanı! GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir? Gnothi seauton ne demek? GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir?

«GNOTHI SEAUTON» Latince“NOSCE TE IPSUM”;anlamı “KENDİNİ BİL” demektir.

Gnothi seauton yani “Kendini bil” (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Latince deyiş genellikle nosce te ipsum olarak çevrilir.

“Nosce te ipsum!”/“Gnothi seauton!”/”Know Thyself” yani “Kendini bil/Kendini tanı!”,

Matrix filminde Neo’nun kahin’le diyaloğunda kahinin neo’ya anlamını “know thyself” (kendini bil) olarak açıkladığı latince sözdür.

Gnothi seauton yani “Kendini bil” bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın girişinde altın harflerle yazılıydı. Bu buyruğun kökeni Appolan’a isnat edilmiştir. Deyiş en azından beş antik Yunan bilgesine atfedilmiştir:

Spartalı Chilon

Miletli Thales Sokrates

Pisagor

Gnothi seauton, Nosce te ipsum, Kendini bil Kendini tanı! GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir?

Bu söylem düşünce tarihinin en eski söylemlerindendir. Antik çağlardan günümüze kadar gelmiş ayrıca sufi dergahlarında da benzer anlamlarında kullanıldığı görülmüştür.

Yunus Emre “İlim ilim demektir, ilim kendin (i) bilmektir.”

Hacı Bektaşi Veli “Sen seni bil seni, sen seni …” deyişleri ile insanın kendini tanıması, anlaması, benliğinin farkında olması gerekliliğine vurgu yapan bu deyişler zamandan ve mekandan bağımsız günümüze kadar aktarılmıştır.

Kendini tanıma tüm insanlarda bir ihtiyaç ve farkındalık sürecidir. Bazen heyecanlı bazen oldukça zorlu fiziksel ve psikolojik içerikleri içerir.

Kişinin ben farkındalığı üzerinde ilerler. Çünkü kişilik benin anlamındadır. Kişinin kendisini oluşturan ben ilk önce bedenle başlar. Kendini tanımak özgürlüktür. Gnothi seauton ne demek? GNOTHI SEAUTON Nedir? Gnothi seauton Felsefesi nedir?