Hasan Sabbah Kimdir? Hasan Sabbah Hikayesi, Özeti!

06.08.2022
Hasan Sabbah Kimdir? Hasan Sabbah Hikayesi, Özeti!

Hasan Sabbah Kimdir? Hasan Sabbah Hikayesi, Özeti!

Hasan Sabbah (Farsça: حسن صباح; d. Kum, İran – ö. 23 Mayıs 1124, Alamut Kalesi), Nizârî-İsmaili Devleti’nin ve Haşhaşî fedai tarikatının kurucusu ve ilk lideridir. Şii mezhebine bağlı olan İsmaililik alt mezhebindendir.

Hasan Sabbah ve fedaileri bu kuşatmaları düzenleyen ve destekleyen kişilere intikam amacıyla suikastler gerçekleştirdi. Hasan Sabbah döneminde elliye yakın suikast gerçekleştirmiştir. (Haşhaşilerin Suikastine Uğrayan Kişilerin Listesi) Bunların en önemlisi ve ilki Nizamülmülk’ün öldürülmesidir.

Hasan Sabbah Kimdir? Hasan Sabbah Hikayesi, Özeti!

Haşhaşiler ile anılan Hasan Sabbah tarihte bilinen ilk suikastçileri yetiştiren kişi olarak ön plana çıkmaktadır. Pek çok tarihi içerikli film ve kitaplarda konu olan Sabbah, Ortadoğu’da ismi geçen en ilginç lider olarak da anılmaktadır. Bir hayli derinlikli bir karaktere sahip olan Sabbah otoriter bir lider olarak bilinmekte ve dini bilgileri ile farklı olan kişiliğe sahiptir. Onun bir diğer isminin geçtiği alan ise Alamut Kalesi’dir. Zira o her alanda Alamut Kalesi ile birlikte anılmaktadır. Bunun sebebi ise 34 yıl boyunda hiçbir şekilde dışarı çıkmadan burada yaşamış olmasıdır.

Kumm adı verilen şehirde dünyaya gelmiş olan Hasan Sabbah hakkında kesin bir doğum tarihi verilmemektedir. Fakat yaklaşık olarak 11.yy ortalarında doğmuş olduğu düşünülmektedir. Babası Yemen kökenli biri olmakla birlikte on iki imama gönül vermesi ile bilinmektedir. Bu sebeple ise Hasan Sabbah’ın iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Onun hakkında anlatılan bazı söylemlere göre Ömer Hayyam ve Nizamülmülk ile okul arkadaşı olduğu belirtilmektedir. Hasan Sabbah diğerlerinin aksine sarayda yüksek konumlara gelmek istemiş falan kendi hakkında bir takım söylentilere maruz kalmıştır. Fakat bunun yalnızca bir söylemden öteye geçmediği belirtilmektedir.
Hasan Sabbah Hikâyesi

Hasan Sabbah Kum şehrinde doğmuştur. Burada ise 12 İmam Şiiliği hâkimdir. Hasan Sabbah 17 yaşında din âlimi olabilmek için Rey kentine gitmiş ve 12 İmam Şiiliği’ni İsmaililik ile değiştirmiştir. Bunun üzerine Irak bölgesinin başdaisi olarak bilinen Ibn Attaş’ın bir hayli dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ibn Attaş onun yeteneklerini fark ederek bir takım tavsiyelerde bulunmuştur. Bu durumun üzerinden 2 yıl geçmesi ile birlikte Kahire’ye ulaşan Sabbah Bedir El Cemali ile fikirlerinin uyuşmaması üzerine hapse mahkûm edilmiş ve bir süre sonra ise ülkeden sürülmüştür.

Fakat Hasan Sabbah o sırada Mısır’a kaçarak sonrasında dokuz yıl boyunca İran’ı gezmiş ve Deylem adı verilen bölgeye yerleşmiştir. Bu bölgenin yerli halkı ise İslam karşıtı kişilerden oluşmaktaydı. Fakat Hasan Sabbah üç yıl içinde halkı kendi tarafına çekmeyi başardı. Bunun üzerine ise Selçuklu veziri onun yakalanması için talimat verdi. Bunu duyan Sabbah Kazvib’e kaçarak 4 Eylül 1090 tarihinde Nizar-i İsmaili adı verilen devleti kurdu ve Alamut Kalesi’ne yerleşti. Kaleyi üç bin altın dinar ödeme ile teslim aldı ve burada 34 yıl yaşadı. Her ne kadar kaleye saldırma amaçlı kuşatma düzenlenmiş olsa da hepsi başarısızlık ile sonuçlandı.