İdiotloji nedir, idiotloji ne demek?

26.01.2022
İdiotloji nedir, idiotloji ne demek?

Eski yıllarda kullanılan, gündüzde de devam eden bu düşüncenin temelini oluşturan görüş, sadece ruhen algılanabilen gerçeklik, düşünce ve fikirdir. Biraz daha açacak olursak;

İdiotos, eski Yunanca’da kendine has, nevi şahsına münhasır anlamlarına gelir.

Yani kişinin kendi ruhunda düşündükleri, dışarıdan net algılanamayan gibi bir anlam da çıkarılabilir.

Kısacası zamanın ve mekanın ötesinde, kendiliğinden var olan denebilir.

Diger bir görüşe göre Bu fikri siyasete uyarlarsak “her devrin adamı” denilen kişiler, bu gruba girebilir.

MFÖ’NÜN ALİ DESİDERO ŞARKISI

Sözcüğün popüler olması MFÖ grubunun Ali Desidero şarkısıyla gerçekleşti.

Şarkıda bahsedildiği gibi idiotloji değişik bir psiko durumudur.

You cannot copy content of this page