Türkiye’de ilk öğretmen kimdir? Dünyanın ilk kadın öğretmeni kimdir?

11.11.2023
Türkiye’de ilk öğretmen kimdir? Dünyanın ilk kadın öğretmeni kimdir?

İlk öğretmen kimdir? Türkiyede ilk öğretmen kimdir? Dünyanın ilk kadın öğretmeni kimdir?

Okuma yazmayı annesinden öğrenen Refet Angın, Cumhuriyetin ilanı ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra Gelibolu’da açılan iki okuldan biri olan Cumhuriyet Okulu sınavını kazanarak okula üçüncü sınıftan başlamış, henüz küçük bir çocukken öğretmen olmaya da karar vermişti.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın öğretmeni olan Fatma Refet Angın 1915 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya geldi. Refet Angın, Gelibolu Emniyet Amiri Hafız Şerif Bey ile Halime Hanım’ın üç çocuğundan biridir.

Medine’ye ilk hicret eden sahabi Mus’ab bin Umeyr‘dir. Kendisine verilen bu görev dolayısıyla Mus’ab, İslam’da ilk öğretmen olarak kabul edilir.

Türk edebiyatının “ilk öğretmen”i olarak, bir tür öğretmen tavrını ömrünün sonuna, gerçek anlamda son nefesine kadar sürdürdü. Babasız bir çocuk olarak yetişen Ahmet Mithat Efendi, son nefesini babasız çocukların okutulması için Abdülhamit’in kurduğu Darrüşafaka’da, öğrencilerinin arasında verdi. 28 Aralık 1912’de.

Farabi, İslam felsefe geleneğinde ‘ilk öğretmen‘ olarak bilinen Aristoteles’ten sonra ‘İkinci Öğretmen‘ olarak anılmakta. Farabi; Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince’yi çok iyi bir şekilde öğrenerek Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumladı.

Refet Angın, Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra Gelibolu’da bulunan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki sınavlara girerek üçüncü sınıftan okumaya başladı. 1927 yılında ilkokuldan mezun oldu.