Hemşirelikte intörnlük ne demek? İntörn Doktor Ve Hemşire Ne İş Yapar?

21.10.2023
Hemşirelikte intörnlük ne demek? İntörn Doktor Ve Hemşire Ne İş Yapar?

İntörn Ne Demek? İntörn Doktor Ve Hemşire Ne İş Yapar?

Intörn ve intern şeklinde kullanımı yaygın olan kelimenin sözlük anlamı stajdır. Intern kelimesi, sadece sağlık alanında kullanılan bir terimdir.

 Intörn Doktor ve Hemşire Ne İş Yapar? 

 1- Hastaları muayene etmek ya da muayene esnasında yanında bulunmak. 

 2- Hastalara sonda takmak. 

 3- Ameliyathanenin hazır olup olmadığını kontrol etmek. 

 4- Hastaları tedavi süreci ve aldığı ilaçlar hakkında bilgilendirmek. 

 5- Klinik uygulamaların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Yapılmayan klinik uygulamaları not edip başhekime bildirmek. 

 6- Hastaneye giriş yapan hastaları otomasyon programına kaydetmek. 

 7- Hasta dosyalarını hazırlamak ve tasnif etmek. 

 8- Hazırlanan reçeteleri kıdemli servis asistanlarından birine imzalatmak. 

 9- Haftada bir ya da iki gece hastanede nöbet tutmak. 

 10- Muayene ve ameliyathanelerde kullanılan cerrahi malzemeleri sterilizasyona bölümüne göndermek. 

 Hemşirelerin görevleri arasında tansiyon ölçmek ve acil vakaları başhekime bildirmek de yer alıyor. Genelde intern doktorlar ve hemşireler, konsultan ve hasta bakıcılar ile birlikte çalışır ve görev dağılımı yaparlar. 

İntörnlük süreci toplam 1 yıldır. Bu 1 sene içerisinde deneyim kazanan doktor adayları daha sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavına girer. Sınavdaki sorular, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere ikiye ayrılır. Uzman doktor olabilmek için tıpta uzmanlık sınavından en az 45 puan almak gerekir.

Fransızca kökenli bir sözcük olan intern kelimesi, staj demektir. Stajyer hekimlere intern ya da intörn doktor adı verilir. 7 yıllık tıp eğitiminin 6 senesini tamamlamış olanlar stajyer doktor ve hemşire olmaya hak kazanırlar. Staj esnasında, cerrahi ekipmanları kullanmayı öğrenen doktor adayları haftada 1 ya da 2 kez nöbet tutar. İntörn Ne Demek? İntörn Doktor Ve Hemşire Ne İş Yapar?