İyi Hal Belgesi Nedir ? Good Standing Nedir ?

26.12.2021
İyi Hal Belgesi Nedir ? Good Standing Nedir ?

Bir kimsenin sabıka kaydının bulunmadığını gösteren, resmi kuruluşlarca verilen belge, hüsnühal kağıdı. Bu belge, yurtdışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi temiz kâğıdıdır. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer almaktadır. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni almaktadır.