İznik medresesinin ilk baş müderrisi kimdir? İznik medresesinin ilk müderrisi kimdir?

25.07.2022
İznik medresesinin ilk baş müderrisi kimdir? İznik medresesinin ilk müderrisi kimdir?

İznik medresesinin ilk baş müderrisi kimdir? İznik medresesinin ilk müderrisi kimdir?

“Davud bin Mahmud bin Muhammed” veya bilinen adıyla “Kayserili Davud”, 1331 yı- lında fethedilen İznik şehrine kurulacak ilk Osmanlı medresesine Orhan Gazi tarafından davet edilir ve bu davete icabet eder. Böylece ilk Osmanlı müderrisi olarak görev alır.

İznik medresesinin ilk baş müderrisi kimdir? İznik medresesinin ilk müderrisi kimdir?

Müderris, Osmanlı Devleti ve Selçuklular’da devlet ve toplum yapısında günümüz üniversite öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. Medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü tam karşılığı profesörlük unvanıdır.

Bu ilk medresenin müderrisliğine ise zamanın büyük Türk alim ve mütefekkirlerinden Şerefüddin Davud-ı Kayseri tayin edilmiştir (23). Yine bu medresenin ilk müderrislerinden olan Alaeddin Ali Esved de tahsilini İran’da tamamlamıştı (24). Hitabet dersi de Kara Hoca adında bir alim tarafından verilmekteydi.