Kanije Fatihi kimdir? Kanije kahramanı kim? Eğri Fatihi kimdir? Kanije Kalesi nerede?

22.06.2022
Kanije Fatihi kimdir? Kanije kahramanı kim? Eğri Fatihi kimdir? Kanije Kalesi nerede?

Kanije Fatihi kimdir? Kanije kahramanı kim? Eğri Fatihi kimdir? Kanije Kalesi nerede?

Sultan III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’la evlenmesi sebebiyle Damad olarak anılan İbrahim Paşa, Kanije Kalesini feth etmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi unvanı ile meşhurdur.

Kanije Beylerbeyi Tiryaki Hasan Paşa’nın bu savunması, uzun savaş sürecinde Osmanlı askerinin maneviyatını yükselttiği gibi düşman ordusunun da savaş gücünü kırmıştır. Bu zafer üzerine İstanbul’da şenlikler yapılmış ve “Kanije Kahramanı” Hasan Paşa vezirlik makamına getirilmiştir.

Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri Tiryaki Hasan Paşa’ya bu lakap, kahveye olan düşkünlüğü sebebiyle verildi. 1600 yılında Kanije Kalesi’ni fethederek beylerbeyi unvanını aldı.

Kanije Kalesi, Tiryaki Hasan Paşa tarafından muhteşem bir şekilde savunulmuş ve ayrıca padişahın bizzat katıldığı Avrupa seferinde Eğri Kalesi fethedilmiştir. Bundan sonra Eğri Fatihi ünvanı alan Üçüncü Mehmed Han fethettiği yerlere medeniyet götürmüş, ayak bastığı yerleri imar etmiştir.

Nagykanizsa veya Kanije (Macarca telaffuz: [ˈnɒckɒniʒɒ], Almanca: Großkirchen, Sırpça: Велика Кањижа, Osmanlı Türkçesi: Büyük Kanije, Kanije), Güney Batı Macaristan’da bulunan bir şehirdir.

Kanije Fatihi kimdir? Kanije kahramanı kim? Eğri Fatihi kimdir? Kanije Kalesi nerede?

Sultan Ahmet zamanında Ünye’de vefat eden Kanije Kalesi Fatihi Tiryaki Hasan Paşa‘nın mezarı olarak bilinen Ünye Cumhuriyet Meydanı’ndaki tarihi mezarı yenilediklerini söyledi.