Kerevet ne demektir ?

27.12.2021
Kerevet ne demektir ?

Yatak anlamına gelir.

Yunanca krevati’den gelir. Türkçe’de “onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” şeklinde bir deyim de vardır.

Esasında yer yatağı anlamına gelen kerevet, Anadolu’da daha çok yüksekte bulunan yatağı, daha doğrusu yatakların konduğu yüklüğü ifade eder.

Bu sözde de birbirine kavuşan kişilerin mutluluğunu, onları rahatsız etmeden yukarıdan, yani kerevet üzerinden izleme arzusu anlatılmaktadır.