Kolektif imgelem nedir, kolektif imgelem ne demek?

14.04.2021
Kolektif imgelem nedir, kolektif imgelem ne demek?

Çok sık duymaya başladığımız Kolektif imgelem‘in Türkçesi toplu hayali demektir. Yani Kolektif, toplu oluşu; imge ise hayali tanımlamaktadır.

Basitçe anlatmak gerekirse, ki gerekir. Toplu hayal ya da veya kolektif hayal gücü, bir topluluğun parçası olan tüm insanlar için özel ve ortak bir anlamı olan bir simgeler, gelenekler veya anılar grubuna da denilebilir. Böylelikle, birey ve toplum birbirlerine bağlıdır ve iki kavramın unsurları da diğerine çevrilebilir.

Kısacası kişi kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini kendi içinde taşımasına rağmen, başkalarının, yani toplumun düşüncelerini de taşır, bu şekilde toplumun ve insanlığın menfaati el üstünde tutulmuş olur.