Kuran’da geçen erkek isimleri? Kuran’da geçen kız isimleri ve anlamları?

09.11.2023
Kuran’da geçen erkek isimleri? Kuran’da geçen kız isimleri ve anlamları?

Kuran’da geçen kız isimleri?

A Harfi ile Başlayan Kuran’da Geçen Kız Bebek İsimleri

Aden: Cennet bahçesi.
Ahsen: Çok güzel.
Akay: Dolunay.
Aksa: Uzak, ırak.
Aleyna: 1. Bizim hakkımızda. 2. Güzellik ve esenliklere sahip.
Aliye: Yüce, yüksek.
Amine: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Korkusuz, yüreğinde korku olmayan.
Asel: 1. Cennetteki dört ırmaktan biri. 2. Bal.
Asiye: 1. Acı çeken kadın. 2. Asi.
Atiye: 1. Bağışlama, ihsan. 2. Armağan.
Ayşil: Ay gibi, ışıl ışıl.
Azra: El değmemiş.

B Harfi ile Başlayan Kuran’da Geçen Kız İsimleri

Benan: 1. Parmaklar. 2. Parmakla gösterilen.
Bengisu: Ölümsüzlük, ebedilik veren su.
Berra: 1. Hayırsever. 2. Bolluk ve bereket getiren.
Berre: 1. Uzaklaştırma. 2. Temize çıkartma.
Beren: Kuvvetli, güçlü, akıllı.
Belinay: Cennette peygamber çiçeği.
Betül: Temiz, namuslu kadın.
Beyza: Çok beyaz, ak, temiz, lekesiz.
Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek.
Büşra: Sevinçli haber, müjde.

C Harfi ile Başlayan Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri

Cedide: Az zamandır bilinen.
Cennet: İyilik yapanların öldükten sonra sonsuza dek mutlu mesut yaşayacakları yer.
Ceylin: Cennet kapısı.
Cevza: Eski dönemlerde ikizler burcuna verilen isim.

D Harfi ile Başlayan Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız Bebek İsimleri

Deniz: Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, tuzlu büyük su kütlesi.
Duhan: Kıyamet günü meydana çıkması beklenen duman.
Dilay: Gönülleri aydınlatan, ay gibi güzel.
Duha: Kuşluk vakti.
Dürre: İnci tanesi.
Didar: Güzel yüz.
Dünya: Üzerinde yaşadığımız gezegen.

E Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

Ebrar: Hayırsever, iyiliksever.
Ecrin: Allah’ın hediyesi.
Ecmel: Oldukça güzel.
Eda: Tutum, davranış.
Ela: Açık, sarıya çalan göz rengi.
Elif: 1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce ve uzun boylu kız.
Emel: Beklenen, istenen.
Emine: Güvenilir, emin.
Erva: 1. Ahlaklı, temiz kız. 2. Çok güzel.
Eslem: Allah’a teslim olmak.
Esma: İsim, nam, ad.
Esra: Pek çabuk, çok çabuk.
Eser: 1. Soğuk. 2. Sert rüzgar. 3. İz, belirti.
Ezel: Başlangıcı olmayan.

F Harfi ile Başlayan İsimler

Fecir: Tan, gün doğumu, sabah aydınlığı.
Felek: 1. Gökyüzü, gök. 2. Alem, dünya.
Ferda: Gelecek, yarın.
Feriha: Ferahlığa ulaşmak.
Firdevs: Cennet, cennet bahçesi.

G Harfi ile Başlayan İsimler

Gani: 1. Varlıklı, zengin. 2. Bol.
Gözen: İlginç, samimi.
Gül: Kokulu çiçekleri olan gülgiller ailesine ait bir bitki.
Güneş: Gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi.

H Harfi ile Başlayan İsimler

Hacer: Kaya, taş.
Halide: Sonsuz.
Hamiyet: Koruma, kollama.
Hayat: Yaşam.
Havva: Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın.
Hazen: Keder, hüzün.
Henna: Kına ağacı.
Huda: 1. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. 2. Allah’ın isimlerinden.
Hüsna: Çok güzel, en güzel.

I – İ Harfleri ile Başlayan İsimler

Irmak: Denize dökülen en büyük akarsu, nehir.
İkra: Oku.
İnci: İstridye gibi deniz canlılarının değerli, küçük süs.
İpek: Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında sık sık kullanılan madde.
İffet: Namus, temiz.
İrem: Cennete benzetilerek yapılan bahçe.

K Harfi ile Başlayan İsimler

Kader: Yazgı, alın yazısı.
Kadem: Uğurlu.
Karye: Küçük yerleşim yeri.
Kevser: Cennetteki ırmağın ismi.
Kübra: Büyük.
Kıvılcım: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası.

Kuran’da geçen erkek isimleri?

Ali

Kur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem

İlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım

Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf

Kur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.

Abd: Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah’ın isimleriyle birlikte “Allah’ın kulu” şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi…

Abdullah: Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

Abdülkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli

Abdi: Kulluk ve itaat eden

Abid: Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Adem: İlk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de pek çok ayette geçmektedir. İnsan, insanoğlu, insanoğlunda bulunması gereken özelliklere sahip olan iyi temiz kimse anlamına gelmektedir.

Adil

Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi

Bakara suresi’nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin

Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Azer

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad

İhlas suresi’nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim

Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri’nde yer almaktadır.

Alim

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Adil: Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab’ın meşhur lakabı.

Ahad: Bir, Birlik, birden dokuza kadar olan sayılar. Bir, kişi, kimse. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).

Ahlas: İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız. Kuran ıstılahta, Allah’a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul

Ahmet – Ahmed: Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah’a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anımış ve kullanılmaya başlamıştır. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.

Ahsa: Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Azmi

Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid

Kaf ve Bakara sureleri’nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa

Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Akif: İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ’tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.

Ali: Yüce, ulu, yüksek. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)’nın kocası. Hz. Ali: Ebu Talib’in oğlu. Dördüncü halife, Yüce, ulu, yüksek.

Alim : Alim kelimesi Arapça’daki bilmek anlamına gelen ‘ a-l-m’ kökünden türetilmiştir ve çok okumuş, bilgin anlamına gelir.

Amir: İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes’ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.

Amil: İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

Araf: Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke’nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.

Arafat: Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı’nda buluşmuşlardır. ‘Buluşma ‘ anlamına gelen ‘te’arrafe’ kökünden alınmıştır.

Ahlas

Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir

Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil

Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Asel: Arapça’da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.

Asım: İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.

Azer: Ateş. İbrahim (a.s.)’in babası olduğu söylenir

Azim: Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.

Azmi: Güçlü, kuvvetli. Kasıt, niyetlilik karar. Kemikli. Azmi Pir Mehmet: Şehzade Mehmed’in ve III. Mehmed’in hocalığını yapmıştır.

Bahri: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Barak: Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.

Basri: Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.

Berat: Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.

Berk: Katı, sert. Şiddetli. Sağlam, kuvvetli. Hızlı. Orman. Arı, şimşek, yaprak.

Beyda: Sahra, çöl. Tehlikeli yer. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.

Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Bukra

Kalem Suresi’nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad sureleri’nde yer alır.

Bükre – Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti.

Berka (Berk): Şimşek, Kuzey Afrika’da bir şehir.

Bedir: Erkek ismi olarak kullanır. Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay anlamına gelir. Medine’de bir yer.

Burak: Peygamber Efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

Burhan: Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık

Buğra; Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

Bünyamin: Hazret-i Yusuf’un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır. Gözde oğul anlamına gelir.

n Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar

Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Celil: Yüce anlamına gelir. Kuranda Rahman suresinde geçer.

Cudi: ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

Cumâ: Kur’ân’ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.

Cebrail

Bakara suresi’nde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil

Rahman suresi’nde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid

Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Cudi

Hud suresi’nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.