La edri kimdir, nerelidir? La edri ne demek? La edri sözleri vikipedi? Edri ne demek?

11.11.2023
La edri kimdir, nerelidir? La edri ne demek? La edri sözleri vikipedi? Edri ne demek?

La edri kimdir, nerelidir? La edri ne demek? La edri sözleri vikipedi

Sosyal medya, pek çok farklı ifadenin paylaşıldığı son derece aktif bir platformdur. Bu platformlarda paylaşılan sözler, eğer birine aitse, mutlaka sözün sahibinin adının belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bazı sözlerin yazarı ya da söyleyeni bilinmediği için bu konuda kesin bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamaktadır. Özellikle La Edri adının geçtiği bazı ifadeler, bu bağlamda merak uyandıran konular arasında yer almaktadır.

La Edri genellikle bir kişi olarak anılmaktadır. Ancak, aslında La Edri, sözün yazılışını bilmediğimizi belirten bir terim olup gerçek bir kişiyi temsil etmemektedir. Arap edebiyatında, yazarı belli olmayan eserlerin sonuna eklenen bir ifadedir. Edebiyatta, sözlerin altında yazarın adının bulunması, hem incelik hem de bir paylaşım kuralı olarak kabul edilir. Eğer sözleri yazan ya da söyleyen kişi bilinmiyorsa, La Edri notu eklenir ve bu da sözün kim tarafından söylendiğinin bilinmediği anlamına gelir.

Birçok kişi, La Edri’nin gerçek bir şair veya yazar olduğunu düşünse de, aslında bu sadece yazarın bilinmediği anlamına gelir. La Edri, Arapça bir ifade olup sözlük anlamı “bilinmeyen”dir.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 Ağustos 1770, Stuttgart – 14 Kasım 1831, Berlin), Alman filozof. Günümüzde Almanya’nın güneybatısında yer alan Stuttgart, Württemberg’de doğan idealist Alman filozof.

Hegel’in felsefi düşüncesi, mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Hegelin felsefesinin temelinde ise ‘düşünme’ eylemi bulunmaktadır. Gerçekliğin özüne, kaynağına ancak düşünerek ulaşılabileceğini savunmaktadır. Hegel’e göre gerçeklik algısı fiziksel maddelerle, uzay veya somut algılarla açıklanamamaktadır. Onun gerçekliğinde tinsel görüngülere, dine, siyasi yapılanma biçimlerine, felsefeye ve sanatsal yaratılara da yer vardır. Bu nedenle de Hegel, felsefi düşüncesini yapılandırırken tüm gerçeklik biçimlerini tek bir ilkede toplamayı hedeflemektedir. Bu ilke aynı zamanda felsefi düşünce yapısının da temelini kurmaktadır. Hegel, bu felsefi temel ilkeye ‘us’ adını vermektedir. Us, tüm gerçekliğin toplamı anlamına gelmektedir, tek bir kişi ya da özneye has bir özellik olarak tanımlanmamaktadır.

‘Ussal olan gerçek, gerçek olan ussaldır.’ Bu noktada Hegel’e göre felsefenin temel amacı da bu ussal gerçekliği açıklamak olmalıdır. Bu açıklama süreci ve aşamalarına ilişkin tutarlı açıklamalar sunmak esas görevlerden biridir. Hegel us kavramını, mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi dizgeli bağlamlarda tartışarak açıklamaktadır.

Hegel‘in felsefesi tini, kendi kendisinin tam ve tümüyle rasyonel bilinci olarak anlar. Bu bağlamda felsefi bilgi mutlaktır. Çünkü bilgi, başka içsel çelişki ya da eksikliği olmayan bir bilinç formudur. Bilinç ise, özgürlüğün mümkün olan en yüksek anlamda gerçekleşmesine eşdeğerdir (West, 1998:61).

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman idealizminin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen bir Alman filozofudur. Hegel‘in felsefesi, tüm gerçekliği, tarihsel gelişimi de dahil olmak üzere tezahürlerinin çeşitliliği içinde tutarlı, sistematik ve kesin bir şekilde yorumlamayı iddia eder.

error: Content is protected !!