Luviler Kimdir? Luviler Alevi mi? Luviler hakkında bilgi PDF

22.07.2022
Luviler Kimdir? Luviler Alevi mi? Luviler hakkında bilgi PDF

Luviler Kimdir? Luviler Alevi mi? Luviler hakkında bilgi pdf

Luviler, Anadolu’da yaklaşık olarak M.Ö. 2300’e doğru ortaya çıkmış bir halktır. Luvice denilen Hint-Avrupa Dil Grubu’na mensup bir dil konuştukları bilinmektedir.

Luvi Krallığı (tahmini olarak MÖ 2000-1400), Batı Anadolu’da kurulduğu ve başkenti Apasa (bugünkü Selçuk) olduğu düşünülen Anadolu uygarlığı.

Luvilik-Aluvilik nazâriyesi. Alevîler’in kökeni, Hititler’den önce Anadolu’da yaşamış olan Luviler’e dayanır. Bizans dönemindeki Pavlikenler aslında Hristiyan değil, Alevî’dirler.