Malakanlar kimdir? Türkiyedeki ünlü Malakanlar, Malakanlar Türk Mü? Malakan ünlüler?

09.07.2022
Malakanlar kimdir? Türkiyedeki ünlü Malakanlar, Malakanlar Türk Mü? Malakan ünlüler?

Malakanlar kimdir? Türkiyedeki ünlü Malakanlar, Malakanlar Türk Mü? Malakan ünlüler?

Malakanlar (Rusça: Молокане), Rus Çarı I. Petro’nun uygulamalarına karşı çıkarak oluşturulan, bir dinsel hareket ve yaşam tarzı olan Molokanizm’i bir hayat felsefesi olarak kabul eden insanlardır.

Malakanlar Kars’ın süt kokan insanlarıydılar. Kars’a büyük imza attılar. Kars’a iyi ki geldiler ve iyi ki Kars’ta yaşadılar.

Öncelikle Malakan bir ırk değildir, bir lakaptır; Rusça Molokon’dan gelir ve bu dilde “Süt içenler” anlamına gelir.

Malakanlar tarikatı da diyebileceğimiz topluluk üyeleri Bolşevik Devrimi öncesi yani 19. yüzyılın en başlarında, Rusya’da yaşayan bir Ortodoks dini topluluktu; fakat bu grup diğer Ortodoks gruplarından farklı davranışlar içinde olarak Rus Ortodoks Kilisesi’nin dışında protest hareketler sergilemeye başlayınca kilise ile çatışma haline girdiler. Örneğin Rus Çarlık Kilisesi bunlara en basitinden haftada en fazla iki gün süt içeceksiniz diye dayatırken, bunlar her gün süt içme taraftarı idiler.

Ayrıca Malakalanlar savaş karşıtı olup toplu silah yakma eylemleri gerçekleştiriyorlardı.

İbadet ederken kilise kullanmıyor, aracı olarak Rahip bulundurmuyor, haç da kullanmıyorlardı ve domuz eti de yemeyen bir topluluktu.

Kısacası çok dindar olan bu topluluk daha çok Yahudilik eksenli Eski Ahit’i örnek alıp Tanrı ile insan arasına hiç kimsenin aracı olamayacağını savundular. Çarlık Rusyası’ndaki kilise otoritesine karşı geldiler ve sonuçta aforoz edildiler.