Mekanik materyalizm temsilcileri kimdir? Mekanik materyalizm kurucusu kimdir?

22.07.2022
Mekanik materyalizm temsilcileri kimdir? Mekanik materyalizm kurucusu kimdir?

mekanik materyalizm temsilcileri kimdir? Mekanik materyalizm kurucusu kimdir?

Julian Offray de La Mettrie (d. 1709 – ö. 11 Kasım 1751), Fransız maddeciliğinin kurucusu olarak ün kazanmış olan hekim-filozof. La Mettrie, materyalist felsefesinde, maddeden bağımsız bir ruhu düşünmenin saçma bir şey olduğunu öne sürerek, gerçekten varolanın yalnızca madde olduğunu göstermeye çalışmıştır.

mekanik materyalizm temsilcileri kimdir? Mekanik materyalizm kurucusu kimdir?

Temsilcileri : Demokritos, Hobbes, La Mettrie ve Marx’tır.

Mekanik Materyalizm: Bu anlayışa göre, evrendeki gerçek varlık maddedir ve maddesel varlığın oluşturduğu evren, mekanik biçimde hareket eder. Evreni anlamak için makinenin parçalarını anlamak gerekir.

Mekanik materyalizm, hiçbir şekilde manevi unsurları veya varlıkları kabul etmez. Tüm varlıklar, maddenin mekanik hareketleri ve değişimiyle açıklanır.

Diyalektik Materyalizm: Evrendeki gerçek varlık “madde”dir ve mekanik materyalizmden farklı olarak bu maddesel varlığın, diyalektik yasalarına göre ortaya çıkıp değiştiğini savunur.

Demokritos (MÖ 460 – MÖ 360)

Ona göre, “var olan” meydana gelmemiştir, yok edilemez ve değişmez. Bunun dışında bir de “var olmayan”, yani boşluk vardır. Evrendeki oluşa, kesin bir zorunluluk hâkimdir. Ana varlık “atom”dur tjk tv (atomcu materyalizm). İlk Çağ’ın doğa filozoflarındandır.

Thomas Hobbes (1588 – 1679)

Evrensel yapıyı maddeye dayandırır; dolayısıyla varlığı maddi bir temel üzerinde yükseltir. Bunun sonucun-
da maddeden ayrı bir ruhun varlığını reddeder. O, ruhun “ince üziksel bir cisim” olduğunu söyler (cisim olarak madde).

La Mettrie (1709 – 1751)

18. yy. mekanik maddeciliğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Mekanik maddeciler kendilerini, Descartes’ın ruh felsefesini reddedip maddeci yanına dayandıklarından “Descartes’ın devamı” sayarlar. La Mettrie, insana “makine insan” diyerek insanı, hayvanın gelişmiş şekli olarak nitelendirmiştir.

Karl Marx (1818 -1883)

19. yüzyılda, varlığı madde olarak kabul eden görüşün en önemli temsilcisi olmuştur. Evrenin yapısı maddedir. Madde, bilinçten bağımsız olarak vardır. Maddenin varoluş biçimi harekettir. Hareket olmadan madde olmaz, madde olmadan da hareket olmaz. Evren, olmuş bitmiş bir şey değil, diyalektik biçimde ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte, yaşam dediğimiz canlı madde oluşur. Buradaki değişim yeni bir nitelik kazanır ve “bilinci” oluşturur. Diyalektik, hem varlığın hem düşüncenin yasasıdır. Çünkü düşünce, maddenin nitelik değiştirmiş halidir. Yani maddenin diyalektiği, düşüncenin diyalektiğini oluşturur. Marx’ın bu görüşü, “diyalektik materyalizm” olarak adlandırılır. Diyalektik materyalizme göre değişme, çelişme sonucunda oluşur. Karşıtlar bir arada bulunur ve çelişmeyle birbirine dönüşür. Çelişen güçler, değişimi doğurur.