2020 Misyon Koruma Sınav Soruları PDF, MİSYON KORUMA SINAVI Çıkmış sorular

17.01.2023
2020 Misyon Koruma Sınav Soruları PDF, MİSYON KORUMA SINAVI Çıkmış sorular

Misyon Koruma Sınavı konuları:

a) İnsan Hakları (% 10),

b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)

 1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,
 2. 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu,
 3. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
 4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
 5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 7. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
 8. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,
 9. 2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
 11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 12. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 13. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,
 14. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%10),

d) Protokol Bilgisi (% 10),

e) Silah Bilgisi (% 20),

f) Güncel ve Kültürel Konular (% 10),

g) Yabancı Dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) (%10)

Toplamda 100 soru karşınıza çıkacak.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.

Sınav süresi 110 dakikadır.

Sorular çoktan seçmeli, 4 (dört) cevap şıklı olarak karşınıza gelir.

26 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılan Misyon Koruma Sınavına Ait Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

1. Grup Amir A Kitapçığı İçin Tıklayınız

1. Grup Amir B Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Grup Memur A Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Grup Memur B Kitapçığı İçin Tıklayınız