Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir? – 2023

25.12.2021
Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir? – 2023

Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir? – 2023

T.C. vatandaşı olan bütün erkekler askerlik çağına geldikleri zaman vatani görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Askerlik çağına gelmiş ve bir an önce askere gitmek isteyen birey muayeneye girer ve celp dönemi belirlenir. Atanan tarihler içerisinde kişinin birliğine teslim olması gerekmektedir.

  • Normal şartlar altında tecil süresi biten ya da tecilini bozduran bir vatandaş muayene işlemlerini gerçekleştirdikten sonraki celp döneminde askere gidebilir.

Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir?

  • Eğer tecil ile alakalı bir durum söz konusu değilse kişinin kütüğündeki askerlik şubesi hangi dönemde gidilmesine yönelik işlem yaparsa o dönemde askere gidilmesi gerekir.

Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir?

  • Eğer kişi vakti gelmesine rağmen kendi döneminde askere gitmediyse, yani bakaya kaldıysa muayene olduktan iki hafta sonra “devre kaybı“ sıfatıyla birliğine gönderilir.

Askerlik Muayenesi Olduktan Sonra Ne Yapılır?

Muayene işlemi gerçekleştikten sonra kişi celp döneminin resmi olarak açıklanmasını ve hangi şehirde, hangi birliğe teslim olması gerektiğini öğrenmek durumundadır.

Celp dönemleri ve teslim olunacak birlik açıklandıktan sonra yükümlü kişinin kendisine bildirilen tarihte birliğine teslim olması gerekir. Aksi durumda kaçak statüsüne geçen kişi birtakım yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Muayene Olduktan Sonra Askere Gitmemenin Cezası Var mı?

Tıpkı askerlik muayenesinden kaçmak gibi muayene olduktan sonra askere gitmemek de cezai yaptırımların uygulanmasına sebep olur. Kişi, asker kaçağı olarak yaşadığı süreyle orantılı bir şekilde para cezası öder ve kaçaklığına verilecek cezanın kararlaştırılması için dosyası mahkemeye gönderilir. Eğer para cezasını ödemezse haciz yoluyla banka hesabındaki paraya el konarak ya da sahip olduğu herhangi bir varlığa el konarak paranın tahsili sağlanır. Ayrıca mahkemede hakkında hapis cezası kararı çıkarılabilir. Hapis cezası kararı çıkması halinde kişi belirlenen süre kadar hapis yattıktan sonra cezası biter bitmez doğrudan birliğine gönderilir ve askerliğini bitirmesi sağlanır.

Muayene Olduktan Sonra Askerlik Ertelemek Mümkün müdür?

Birçok vatandaş askerlik muayenesini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebep yüzünden “Muayene oldum askere gitmek istemiyorum“ şeklinde talepte bulunabiliyor. Muayeneden sonra da askerliği ertelemek ya da bir başka deyişle tecil ettirmek mümkündür.

Askerlik dönemi gelen ve muayenesi tamamlanmış bir vatandaş birden fazla yöntemle askerlik tecil işlemlerini gerçekleştirebilir ve askerlik vazifesine başlayacağı tarihi ertelemeyi tercih edebilir.

  • Eğer muayene olduktan sonra askere gitmek istemeyen vatandaşın askerliğine engel olacak bir sağlık sıkıntısı varsa bunu rapor ederek tecil işlemini gerçekleştirebilir. Eğer söz konusu sağlık problemi belirli bir süre içerisinde düzelebilecek bir sorunsa kişiye bir senelik tecil hakkı tanınır. Kişi bir sene sonra yine muayeneye gider ve şartlar uygunsa bu sefer celp dönemi geldiğinde askere gitmekle yükümlü olur. Ama üç defa arka arkaya sağlık raporu alınır ve bu sorun düzelmezse kişi ömür boyu askerden muaf tutulur.

  • Diğer taraftan muayene sonrası eğitim sebebiyle askerliği tecil ettirmek de mümkündür. Eğer vatandaşın muayene sonrasındaki celp döneminden evvel kullanabileceği bir tecil hakkı bulunuyorsa eğitim durumunu ya da tecil hakkına sahip olduğunu belgeleyen dokümanlar ile birlikte askerlik şubesine başvuru yapması gerekir. Bu başvuru sonucunda tecil hakkı tanınacak ve muayene sonrasında vatandaşın askere gitmesine gerek kalmayacaktır.

Muayene Olduktan Sonra Ne Zaman Askere Gidilir? – 2023

  • Muayene sonrasında celp dönemi gelmesine rağmen herhangi bir erteleme yani tecil işlemi yaptırmayan ve bu yüzden bakaya kalan vatandaşlar da eğitim durumlarını belgeleyen ya da herhangi bir sağlık sorununa sahip olduklarını gösteren bir belge ile askerlik şubesine gidip başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru sonucunda askerlik tecil işlemi gerçekleştirilmiş olur fakat tutarı, bakaya kalınan süreyle orantılı şekilde belirlenen idari para cezasının ödenmesi gerekir.