Mümtazer nedir, mümtazer ne demek?

26.01.2022
Mümtazer nedir, mümtazer ne demek?

Son zamanlarda sıklıkla kullanılan Mümtazer tek bir kelime değildir. İki sözcüğün birleşimiyle meydana gelmiş bir kelimedir. Daha açmak gerekirse;

Mümtaz, Arapça kökenli bir kelime olup seçkin, ayrıcalıklı anlamlarına gelmektedir. İmtiyaz, temyiz, mümeyyiz, temiz, temayüz sözcükleri de aynı kökten gelir.

Er ise Türkçe adam, kişi anlamlarına gelmektedir.

İki sözcük birleştiğinde seçkin kimse manası oluşur. Önemli bulunan kişileri övmek için bu kelimeyi genellikle kullanır insanlar.