Napolyonu Akkada mağlup eden askeri güç? Napolyonu Akkada yenilgiye uğratan Hangi ordu?

22.07.2022
Napolyonu Akkada mağlup eden askeri güç?  Napolyonu Akkada yenilgiye uğratan Hangi ordu?

Napolyonu Akkada mağlup eden askeri güç? Napolyonu Akkada yenilgiye uğratan Hangi ordu?

Cezzar Ahmed Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon: “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!” sözünü söylemiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise 1804’te ölümüne kadar Akka Beylerbeyliği görevini yürütmüştür.

Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, 10 Mayıs 1799’da Akka’da Napolyon Bonapart’ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna’da doğdu. 23 Nisan 1804’te Akkâ’da öldü. Napoléon Bonaparte’a karşı Akkâ Kalesi’ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir.

Akka Kuşatması ya da Akka Müdafaası, bugün İsrail sınırlarında olan Akka şehri yakınlarında yapılmıştır. Fransa’nın Mısır ve Suriye seferi sırasında yapılan bu başarısız kuşatmada Fransız kuvvetlerini Napolyon Bonapart, Osmanlı kuvvetlerini ise Cezzar Ahmet Paşa yönetiyordu