Nemrut kimdir, olayı ne, Nemrut nerededir? Nemrutun boyu kaç metre? Nemrut ile mücadele eden peygamber kimdir?

02.04.2022
Nemrut kimdir, olayı ne, Nemrut nerededir? Nemrutun boyu kaç metre? Nemrut ile mücadele eden peygamber kimdir?

Nemrut kimdir, olayı ne, Nemrut nerededir? Nemrut ile mücadele eden peygamber kimdir?

Hz. İbrahim Peygamber‘in, devrin hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye ve onları kırıp parçalayarak tek tanrı fikrini savunmaya başlaması üzerine Nemrut tarafından bugünkü Şanlıurfa Kalesi’nden ateşe atılır.

Nemrud, Tekvin’e göre Nuh’un torunu ve Sümer kralıdır. Tanah’a göre güçlü bir kişi ve yetenekli bir avcıdır. Tevrat dışı dini kaynaklara göre O Babil Kulesi ile bağlantılı ve Yehova’ya karşı duran bir kraldır.

Nemrut Dağı’nın yüksekliği 2134 metre. Araştırmalar heykellerin ay takvimine göre belli bir düzen içinde sıralandığını ortaya koydu. Nemrut’un zirvesi sadece olağanüstü heykelleri görmek için değil, muhteşem manzarayı ve gün batımını izlemek için de gidilmesi gereken bir yer.

Hz. İbrahim, Mevlid-i Halil Cami avlusunun güneyinde bulunan mağarada doğmuştur. Rivayete göre devrin hükümdarı Nemrut, bir rüya görür. Sabah rüyasında gördüklerini müneccimlerine anlatır. Müneccimlerin “Bu yıl doğacak bir çocuk senin saltanatına son verecektir” demesi üzerine Nemrut, halkına emir salarak o yıl doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini ister.

Sarayın putçusu Azer’in hanımı bu mağarada gizlice Hz. İbrahim’i dünyaya getirir. Hz. İbrahim 7 yaşına kadar bu mağarada yaşamıştır. Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın içerisinde bulunan suyun, şifalı olduğuna ve bir çok hastalığı iyileştirdiğine inanılır.

Burası tanrıların, kralların ve bazı yaratıkların dev heykellerinin insana tepeden baktığı bir mezar. Milattan Önce 1. Yüzyılda günümüz Adıyaman sınırları içinde Kral 1. Antiochus Kommagene Krallığı’nın lideriydi. MÖ 34 yılında öldüğünde Nemrut Dağı’nın Fırat Nehri’ne bakan rüzgarlı tepesinde taş yığınlarının içine gömüldü

Ölmeden önce bıraktığı yazılara göre, Antiochus yüksek ve ıssız bir yere gömülmek istiyordu. Kendi tapınağını inşa edip tanrıların yanına gömülerek bunu başardı da. Bugün Nemrut Dağı’nın batı yüzünde taştan yapılma bu dev heykellerin sadece yıkıntıları ve başları görülüyor.

Dağın zirvesine çıkan dolambaçlı yoldan tırmanırken Torosları da içeren muhteşem manzarayı izliyorsunuz. Nemrut kalıntılarına Adıyaman ve Malatya’dan ulaşılabilir.

Nemrut Dağı’nın doğu yakasında tanrıların taştan gövdelerini yıkılmış kafaları önlerine sıralanmış halde görürsünüz. Buradaki heykeller, Kommagene krallığını çevreleyen farklı kültürlerin ve dinlerin bir sentezi gibidir. Pers ve Zerdüşti figürler Yunan tanrılarıyla karışmıştır.

Kral Antiochus heykelinin kafası da gövdesinin önünde dursa da hala heybetli görünüyor. Yanında bir kartal ve krallığının koruyucu tanrısı Kommagene heykeli bulunuyor. Kommagene Büyük İskender’in imparatorluğunun parçalanması üzerine ortaya çıkan birçok krallıktan biri. Güneydoğu Anadolu’daki bu krallık, batısında Roma ile doğusunda Part krallığı arasubda sıkışıp kalmış.

Dağın tepesinde Antiochus için yapılan ve tümülüs olarak da bilinen piramit mezar 50 metre yüksekliğinde. Bu yükselti çakıl taşları yığılarak oluşturulmuş. Antiochus, annesi tarafından Yunan, babası tarafından ise Pers krallığıyla bağlantılıydı.

Antiochus öldükten 106 yıl sonra 72 yılında Romalılar Kommagene krallığını ilhak etti. Dağın tepesindeki anıt mezarı 1881’de Alman arazi mühendisleri keşfedinceye kadar bilinmiyordu. Kralın mezarı henüz bulunmuş değil. Fakat araştırmacılar bugünkü gelişkin teknolojiye rağmen tümülüse zarar vermekten korkuyor.

Mezarın doğu yakasında bir aslan heykeli gözetmektedir bölgeyi. İnsanlar burada tanrıların huzurunda ateş yakıp ziyafetler hazırlayarak onları mutlu etmeye çalışırdı.

Antiochus kendi heykelini Zeus gibi tanrıların heykellerinin yanına yaptırarak onlara tapınan insanların duasını almayı da amaçlamıştır.

Buradan Fırat Nehri de görülür uzaktan. Türkiye’de başlayan nehir Suriye ve Irak topraklarından geçer, burada Dicle Nehri ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülür. Nemrut ayrıca Doğu Anadolu’da aktif olan bir fay hattına yakındır. Kalıntıların bir depremde zarar görmesinden endişe duyan UNESCO bölgeyi gözetim altında tutuyor.

Nemrut Dağı’nın yüksekliği 2134 metre. Araştırmalar heykellerin ay takvimine göre belli bir düzen içinde sıralandığını ortaya koydu. Nemrut’un zirvesi sadece olağanüstü heykelleri görmek için değil, muhteşem manzarayı ve gün batımını izlemek için de gidilmesi gereken bir yer.

Hazreti İbrahim (A.S.) Kimdir?

Babil’in doğusu ve dicle ile fırat nehirlerinin arasında kalan bir bölgede Hazreti İbrahim (a.s.) dünyaya gelmiştir. Hazreti İbrahim (a.s.)’ın babasının adının Taruh olduğu bilinmektedir. İbrahim (a.s.)’ın görüntü olarak Muhammed (s.a.v.)’ e en fazla benzeyen insanoğlu olduğu nakledilmektedir. Allah’ın dostu sıfatına sahip olan Hz. İbrahim (a.s.)’ın bir diğer sıfatı ise Peygamberlerin Babası sıfatıdır. İki eşi olmuştu eşlerinden biri olan Hacer, oğulları Hazreti İsmaiil (a.s.)’ın annesidir. Diğer eşi ise Hazreti İshak (a.s.)’ın annesi olan Sare’dir. Oğlu olan Hazreti İsmail (a.s.)’in soyundan son peygamber olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) gelmektedir. Diğer oğlu olan Hazreti İshak (a.s.)’ın soyundan İsrailoğulları peygamberleri gelir. İbrahim (a.s.) Müslüman ve hanif olarak adlandırılır.

 Hazreti İbrahim (A.S.) Hayatı (Kıssası)

 Keldani kavmine gönderilmiş bir peygamber olan İbrahim (a.s.)’a Allah 10 adet suhuf indirmiştir. İbrahim (a.s.) kendisinin heykelini yaptırıp halkının ona tapmasını bekleyen Nemrut’a davet için gitti. Fakat Nemrut daveti kabul etmedi ve İbrahim (a.s.)’ı ateşe attı. Fakat Allah İbrahim (a.s.)’ı ateşin yakmasını istemediğinden bir mucize olarak İbrahim (a.s.)ateşte yanmadı. Bu hadisenin ardından İbrahim (a.s.) ile birlikte ona iman eden halk ve eşi birlikte ilk olarak Babil’e ardından Lut (a.s.) ile birlikte Urfa’nın Harran kasabasına hicret etmiştir. Keldan kabilesi ve Nemrut ise Allah’ın onları sivrisinek ile helak etmiştir.

 İbrahim (a.s.) ile oğlu İsmail (a.s.) Allah tarafından kurban olmak ile imtihan edildi. Bunun ardından ise baba oğul Kabe’yi inşa ettiler. Bu sırada İbrahim (a.s.) duvarın üzerine çıkıp insanları hacca davet etmiştir. Duvara çıktığı bölgeye ise Makam-ı İbrahim denilmiştir. İbrahim (a.s.) ile oğlu Kabe’yi inşa etmeyi bitirmesiyle Cebrail (a.s.) gelip haccın nasıl yapılacağını öğretmiştir. Bunun ardından İbrahim (a.s.) ile İsmail (a.s.) ilk hac farzını yerine getirmiştir. İbrahim (a.s.) 175 ya da 200 yaşında vefat ettiği rivayet edilir.

 Hazreti İbrahim (A.S.) Mesleği

 İbrahim (a.s.) Kabe inşa etmesi ile ilk kez mimarlık faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

 İbrahim (A.S.)’ın Mucizeleri ve İlgili Ayetler

 İbrahim (a.s.) Kuran’da ismi en fazla geçen peygamberlerden biridir. İbrahim suresi isminde bir surede bulunmaktadır. Kuran’da en çok duası bulunan İbrahim (a.s.)’dır.

 İbrahim (a.s.), Hacer ve henüz annesini emmekte olan oğulları İsmail (a.s.) ile birlikte ilerliyorlardı. İbrahim (a.s.) bugün zemzemin olduğu noktada eşini ve oğlunu bir su tulumu ve eski bir azığın içinde bulunan hurmalar ile orada bırakıp gitti. O zamanda henüz etrafta yerleşim yeri ve su bulunmuyordu. İbrahim (a.s.) Allah ona emrettiği için oradan hemen ayrılmıştı. Eşi Hacer İbrahim (a.s.)’ın arkasından yetişip kendilerini neden bırakıp gittiğini sordu ve Allah’ın emrettiğini anlayınca ise hemen geri gitti. Bunun ardından bir süre sonra su bulamayan Hacer’e Allah zemzemin yerinde su çıkararak ona ikram etti.

 İbrahim (a.s.) bir gece rüyasında Allah’ın oğlu İsmail (a.s.)’ı kendisi için kurban etmesi gerektiğini gördü. Sabah çok üzgün olsa da bunu oğluna ve eşine açıkladı. Oğlu ve eşi bunun Allah’ın emri olduğu için kabul ettiler ve İbrahim (a.s.) ile oğlu hiç konuşmadan yola koyuldu. Gerekeni yapacakken İbrahim (a.s.) Allah onu durdurdu ve bir koyun indirip kurban kesmeyi müminlere farz kıldı.

You cannot copy content of this page