Nenetler kimdir? Nenetler ne yer, nerede yaşar? Nenetler Türk mü?

19.07.2022
Nenetler kimdir? Nenetler ne yer, nerede yaşar? Nenetler Türk mü?

Nenetler kimdir? Nenetler ne yer, nerede yaşar? Nenetler Türk mü?

Nenetsler (Nenetsçe: ненэй ненэче, nenəj nenəče; Rusça: Ненцы, nentsı) ya da Yuraklar, Rusya Federasyonu’nun yaşayan yerli bir halktır. 2002 yılı nüfus sayımına göre Rusya’da 41,302 Nenet yaşamaktadır ve nüfusları Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ve Nenets Özerk Okrugu . Nenetslerin dili Nenetsçedir.

Nenetler kimdir? Nenetler ne yer, nerede yaşar? Nenetler Türk mü?

Bez ve ren geyiği derisinden yaptıkları çadırlarını kolayca söküp takabilirler ve hayvanları için coğrafyanın en uygun yerlerine mevsimsel şartlara göre ortalama 1100 km yol boyunca göçerler. Onların yaşam koşulları da böyle bir durumun olmasını gerektirir.[1]Nüfusları 1899’da 16.000, 1913’te 2.000’ di.[2] 2002’ deki nüfus sayımına göre ise 40.000 den fazla oldukları bilinmektedir.[3] Özerk ülkenin merkezi, Naryan-Mar’ dır. Modern yaşamdan oldukça uzak yaşayan ve öğrenmek istemeyen bu halkın bize oldukça ilginç gelen beslenme alışkanlıkları vardır ki eti çiğ olarak yemektedirler. MÖ 3000’lerde Fin-Ural dilini konuşan gruplardan ayrılmış, MÖ 200’lerde de Türkçe ve Altayca konuşan gruplarla kaynaşmışlardır. Bugün, Tanrı inancına sahiptirler. Onların inancına göre Her bir Nenet’ in kutsal bir ren geyiği vardır. Bu Ren geyiği çiftleşene kadar koşulmamalı veya kesilmemelidir.

Modern yaşamdan her ne kadar uzak kalmaya çalışmış olsalar da bölgenin doğalgaz rezervleri bakımından zengin olması buna artık pek olanak sağlamamaktadır. Dünyanın doğalgaz rezervlerinden dörtte biri Yamal yarımadasında bulunmaktadır. Büyük oranda hayvancılıkla ve yoğun olarak ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler, otlaklarını kaybetmemek adına mimari yapılaşmaya karşı çıkmaktadırlar. Tundra Nenetler’ i ve Orman Nenetler’ i olarak iki büyük gruptan meydana gelmektedirler. Bir dönem Stalin’in katliamlarına maruz kalan Nenetler, topraklarını bu doğalgaz rezervleri için kaybetmek üzereler. Ruslar’ ın gözünde onlar sadece doğalgaz yataklarını işgal canlılar olarak görülmektedir.

990 yılında Rusya içerisine özerkliğini ilan eden Nenetler’in bayrağında, Rus etkisinin yanı sıra Türk motifleri ve mitolojisi de göze çarpmaktadır. Nenets Özerk Bölgesi Milletvekilleri Meclisi Başkanı V. A. Viucheiski başkanlığında komisyon oluşturulmuş, bayrak ve arma için yarışma düzenlenmiştir. Arma tasarımı için (birincilik ödülü) – 3,5 milyon ruble; bayrağın tasarımı için (birincilik ödülü) – 2 milyon ruble; her alanda ikincilik ve üçüncülük ödüllerine 1 milyon ruble teselli ödülleri belirlenmiştir.[6] Belirlenen bayrak, eşit olmayan üç renk şeritten meydana gelmektedir. Bu renkler; yeşil, mavi ve beyazdır. Bayrağın en altındaki yeşil renk, doğanın bir simgesidir. Coğrafyaya da uygun olarak az bir genişlikte resmedilmiştir. Ortada, Rus etkisinden kaynaklı olduğu düşünülen mavi renk bulunmaktadır. Ancak bu mavi rengin üst tarafları, Türkistan’dan da tanıdığımız Türk motifleri ile süslenmiştir. Hemen üzerinde de en geniş alanı kapsayan beyaz şerit bulunmaktadır. Bu, yine Nenetler’ in coğrafyası ile uyumludur çünkü ülke toprakları büyük oranda kar ve buzullarla kaplıdır.

Kaynak: vikipedia.org