Online bedelli askerlik ödemesi, internetten bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

21.12.2022
Online bedelli askerlik ödemesi, internetten bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Online bedelli askerlik ödemesi, internetten bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik, zorunlu askerliğe alternatif olarak, süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir. f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

Yapılacak olan ödeme işlemleri Ziraat bankası, vakıflar bankası, halk bankası, ziraat katılım bankası ve vakıf katılım bankası ile tüm PTT şubeleri üzerinden veya mal müdürlüklerine gidilerek yapılabilir