Polis Gih Nedir? Nasıl Gih olunur? Eşi özel sektörde çalışan polis memuru gih olabilir mi?

24.11.2023
Polis Gih Nedir? Nasıl Gih olunur? Eşi özel sektörde çalışan polis memuru gih olabilir mi?

Polis Gih Nedir? Nasıl Gih olunur?

Genel idari hizmetler olarak da bilinen GİH, bilgisayar işletmeni ya da veri hazırlama personeli olarak görevli olan memurlar özelinde bilinmektedir. Aynı zamanda devlet memuru olarak geri hizmet memuru şeklinde de ifade edilmektedir. Kısaca Kurumlarda icra, yönetim, büro ve benzeri hizmetler kapsamında olan ve kanunla tespit edilen diğer memur sınıflarına girmeyen memur sınıfına GİH (Genel İdare Hizmetleri) denir.

Polis memurunun Genel İdare Hizmet Sınıfı’na geçmesi için 4 şart aranmaktadır.

  1. Eşinin görevi nedeniyle aynı yerde kalmak zorunda bulunması,
  2. Polis memurunun biriminin hizmet süresini tamamlamış olması,
  3. Eşinin başka bir ile atanamayacağına dair evrak sunması,
  4. Polisin gih sınıfına geçmek için talepte bulunması,

GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: Kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

C dilimi ve silahlı görev yapamaz şeklinde yeni bir rapor verilirse diğer yaralanmam ile ilgili raporun bir önemi kalmayacak. idari polislik ve vazife malüllü talebim yerine getirilmediği gibi gih memurluğu gibi bir durum ortaya çıkacak.

Polislik D dilimi nedir?

D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

Eşi özel sektörde çalışan polis memuru gih olabilir mi?

Yönetmelik maddesinde eşin “özel sektörde” veya “kamuda” çalışması konusunda bir ayrıma gidilmeden, “eşin atanamaması durumu” ve buna dair evrak sunulması şartı arandığından; bu şartları sağlayan ve eşi özel sektörde çalışan polisler de eş durumundan gih memurluğuna geçebilir.