Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

30.12.2022
Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Kadıoğlu Aşireti’nin gelini rozerin Zeyno ile ilgili pek bilgi bulunmazken Köprübasi KADIOGLU SÜLALESi adlı sayfanın aktardığı bilgiye göre şu şekilde tanımlanmıştır.

Bu bigiler Facebook sayfasında paylaşılan bilgilerdir.

Türkiye’nin belki de en geniş ailesi. Türkistan kökenliler.

Kendi iddialarına göre, 117 soyadı taşıyan iki milyona yakın nüfusu varmış.

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Adana’dan Rize’ye Anadolu’nun pek çok yerine yayılmışlar.

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Fettahoğluları beyliğinin 592 yıllık tarihi genellikle hikaye yoluyla, babadan oğula anlatılarak günümüze kadar gelmiş. Adana Düziçi (Haruniye), bahçe, Osmaniye, Hasan beyli, Trabzon Vakfıkebir ile Bayburt’un yazıyurdu köyünde Fettahoğluları ile alakalı tarihi izlere rastlanır. Osmanlı arşivlerinde Fettahoğlu beyliği ile ilgili dokümanlar olduğu bilinmekte. Osmanlı arşiv kaynaklı Maraş tapu-tahrir defterleri, fermanlar, hüccet i irade, sancak, beylik beratları, tapu nüfus kayıtları, silsilename belgeleriyle Osmaniye vilayeti bahçe, hasan beyli, Düziçi(haruniye), Maraş hâlete yörelerinde yaşayan Fettahoğluları ailesinin 600 yıla kadar olan bu bölgedeki tarihini incelemek mümkün.

Türk kaynakları bir yana yabancı kaynaklı eserlerde de ailenin izlerine rastlamak mümkün.

Fransız kaynaklarındaki Türk beyliklerini anlatan eserde anlatılan bilgilere göre ailenin kökleri oğuz boyuna dayanıyor. aynı kaynaklara göre 1337 yılında Maraş Elbistan dolaylarında bir beylik kurmuşlar. Elbistan’ dan sonra Maraş başkentleri olmuş.

Kuruluşundan itibaren 62 yıl mısır, Suriye, memluk İmparatorluğu’na, 117 yıl da Osmanlı’ya bağlı kalmışlar. Fatih’in Trabzon’u alması ile Fettahoğlularının ataları buralara yerleştirilmiş.

Türk beylikleri olan Dulkadiroğluları ve ramazan oğulları ile komşu olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’na kız vererek akrabalık kurmuşlar. ailenin şeceresi is36’ya kadar kayıtlı. kaynak olarak belirtilen bilgiler arasında tam bağlantı sağlanamamış.

Bu durum zaten araştırmayı yapanlar tarafından, “tarihler ile anlatılan bazı olayların yakıştırıldığı veya tercüme eden tarafından bağlantı kurulamadığı” notu düşülerek açıklanmış.

20 bin hanenin üzerinde bulunduğu tahmin edilen Fettahoğluları, adana, Düziçi /Osmaniye, bahçe, Bayburt, Trabzon, Rize, Malatya, Diyarbakır, Urfa, van Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, mersin, Antalya, Konya, Kocaeli, Amasya, ordu ve İstanbul’da yaşıyorlar. ailenin en kalabalık olduğu yer adana – Osmaniye.

Adana’da 6 bin hane Fettahoğlu kimliğini taşıyor. onu bin 5oo hane ile Trabzon izliyor. Fettahoğluları sülalesinin 44 ile dağıldığını görmekteyiz.

Cesur Kadıoğlu kimdir? Kadıoğlu aşireti nereli? Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti gelinleri kim? Kadıoğlu Aşireti Cesur Ağa kimdir?

Kadıoğlu aşireti soy ağacı, Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti lideri kim?

Türkiye’nin en büyük ve en zengin aşiretleri, Kadıoğlu aşireti soy ağacı, Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti lideri kim?

Cesur Kadıoğlu, Türkistan kökenli aşiret ağasıdır. İddiaya göre aşirette 117 soyadı taşıyan iki milyona yakın nüfus olduğu söyleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney, Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay Ve Yazar Abdurrahman Dilipak gibi siyasetçilerin de Kadıoğlu aşiretinden olduğu söyleniyor.

Adana’dan Rize’ye Anadolu’nun pek çok yerine yayılan Aşiret, Fettahoğluları beyliğinin 592 yıllık tarihi genellikle hikaye yoluyla, babadan oğula anlatılarak günümüze kadar geliyor.

Kadıoğlu Aşiretinin ağası olarak bilinen Cesur Kadıoğlu ile bilgiler sayfamızda güncellenecektir.

BAV’MİRAN’LAR (KRAL BABALILAR)

1- Kuran

2- Hıdrekan

3- Hecikan

4- Çemıkan

5- Sinikan

6- Komnakşan

7- Cebikan

GAV’MİRAN’LAR (KRALLARIN İZİNDEKİLER)

1 Seydan

2 Serbıastan

3 Devan

4 Şarkıyan

5 Berguxanan

6 Dodıkan

7 Nasıran

8-Mendan

9 Şekıran

10 Çuvan

11 Bubelan

12 Garanjin

13 Advan

14 Baggara

15 Hedidi

16 Übeyyan

17 Alireşan

18 Şemıta

19 Neaiman

20 Şerebyan

21 Cemaledinan

22 İzoli

23 Toruna

24 Beni Ğıteb

25 Tırka

26 Kejan

27 Badıli

28 Hıfırkan

29 Hecekan

30 Eliya

31 Besiki

32 Bucak

33 Cekali

34 Çiya Reş

35 Danan

36 Deşi

37 Direjan

38 Heci Bayram

39 Xoşiyan

40 İse Adet

41Canbegi

42 Kelandilan

42 Kassiyani

43 Kewat

44 Keliş

45 Xellacan

46 Kum Reş

47Merd

48 Matmiya

49 Manli

50 Meşkan

51 Porxa

52 Sanan

53 Şivan

54 Zirafkan Aşiretleridir…

(7 Asli Aşiretle Beraber,toplam 61 Aşiret )

Türkiye´nin gelmiş geçmiş en büyük sosyologlarından ve Milli Aşiretinine hatırı sayılır bir düşmanlık içinde olan Ziya Gökalp, Ehmedê Xanî´nin Mem u Zin adlı hikâyesinden yola çıkarak Kurmançilerin; Boti, Mehmedî ve Silîvî olarak üç kısma ayrıldığını; bunlardan Silîvîlerin de kendi aralarında Mil ve Zil olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmiştir(Aşağıda İbrahim Paşanın İngiliz Yazar Sir Mark Skyes’a Millilerin kökeni anlattığı yazı mevcuttur.)

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

30.12.2022
Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Kadıoğlu Aşireti’nin gelini rozerin Zeyno ile ilgili pek bilgi bulunmazken Köprübasi KADIOGLU SÜLALESi adlı sayfanın aktardığı bilgiye göre şu şekilde tanımlanmıştır.

Bu bigiler Facebook sayfasında paylaşılan bilgilerdir.

Türkiye’nin belki de en geniş ailesi. Türkistan kökenliler.

Kendi iddialarına göre, 117 soyadı taşıyan iki milyona yakın nüfusu varmış.

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Adana’dan Rize’ye Anadolu’nun pek çok yerine yayılmışlar.

Rozerin Zeyno kimdir? Rozerin Zeyno kimdir hayatı, kaç yaşında, nereli?

Fettahoğluları beyliğinin 592 yıllık tarihi genellikle hikaye yoluyla, babadan oğula anlatılarak günümüze kadar gelmiş. Adana Düziçi (Haruniye), bahçe, Osmaniye, Hasan beyli, Trabzon Vakfıkebir ile Bayburt’un yazıyurdu köyünde Fettahoğluları ile alakalı tarihi izlere rastlanır. Osmanlı arşivlerinde Fettahoğlu beyliği ile ilgili dokümanlar olduğu bilinmekte. Osmanlı arşiv kaynaklı Maraş tapu-tahrir defterleri, fermanlar, hüccet i irade, sancak, beylik beratları, tapu nüfus kayıtları, silsilename belgeleriyle Osmaniye vilayeti bahçe, hasan beyli, Düziçi(haruniye), Maraş hâlete yörelerinde yaşayan Fettahoğluları ailesinin 600 yıla kadar olan bu bölgedeki tarihini incelemek mümkün.

Türk kaynakları bir yana yabancı kaynaklı eserlerde de ailenin izlerine rastlamak mümkün.

Fransız kaynaklarındaki Türk beyliklerini anlatan eserde anlatılan bilgilere göre ailenin kökleri oğuz boyuna dayanıyor. aynı kaynaklara göre 1337 yılında Maraş Elbistan dolaylarında bir beylik kurmuşlar. Elbistan’ dan sonra Maraş başkentleri olmuş.

Kuruluşundan itibaren 62 yıl mısır, Suriye, memluk İmparatorluğu’na, 117 yıl da Osmanlı’ya bağlı kalmışlar. Fatih’in Trabzon’u alması ile Fettahoğlularının ataları buralara yerleştirilmiş.

Türk beylikleri olan Dulkadiroğluları ve ramazan oğulları ile komşu olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’na kız vererek akrabalık kurmuşlar. ailenin şeceresi is36’ya kadar kayıtlı. kaynak olarak belirtilen bilgiler arasında tam bağlantı sağlanamamış.

Bu durum zaten araştırmayı yapanlar tarafından, “tarihler ile anlatılan bazı olayların yakıştırıldığı veya tercüme eden tarafından bağlantı kurulamadığı” notu düşülerek açıklanmış.

20 bin hanenin üzerinde bulunduğu tahmin edilen Fettahoğluları, adana, Düziçi /Osmaniye, bahçe, Bayburt, Trabzon, Rize, Malatya, Diyarbakır, Urfa, van Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, mersin, Antalya, Konya, Kocaeli, Amasya, ordu ve İstanbul’da yaşıyorlar. ailenin en kalabalık olduğu yer adana – Osmaniye.

Adana’da 6 bin hane Fettahoğlu kimliğini taşıyor. onu bin 5oo hane ile Trabzon izliyor. Fettahoğluları sülalesinin 44 ile dağıldığını görmekteyiz.

Cesur Kadıoğlu kimdir? Kadıoğlu aşireti nereli? Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti gelinleri kim? Kadıoğlu Aşireti Cesur Ağa kimdir?

Kadıoğlu aşireti soy ağacı, Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti lideri kim?

Türkiye’nin en büyük ve en zengin aşiretleri, Kadıoğlu aşireti soy ağacı, Kadıoğlu aşireti nerede, Kadıoğlu aşireti lideri kim?

Cesur Kadıoğlu, Türkistan kökenli aşiret ağasıdır. İddiaya göre aşirette 117 soyadı taşıyan iki milyona yakın nüfus olduğu söyleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney, Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay Ve Yazar Abdurrahman Dilipak gibi siyasetçilerin de Kadıoğlu aşiretinden olduğu söyleniyor.

Adana’dan Rize’ye Anadolu’nun pek çok yerine yayılan Aşiret, Fettahoğluları beyliğinin 592 yıllık tarihi genellikle hikaye yoluyla, babadan oğula anlatılarak günümüze kadar geliyor.

Kadıoğlu Aşiretinin ağası olarak bilinen Cesur Kadıoğlu ile bilgiler sayfamızda güncellenecektir.

BAV’MİRAN’LAR (KRAL BABALILAR)

1- Kuran

2- Hıdrekan

3- Hecikan

4- Çemıkan

5- Sinikan

6- Komnakşan

7- Cebikan

GAV’MİRAN’LAR (KRALLARIN İZİNDEKİLER)

1 Seydan

2 Serbıastan

3 Devan

4 Şarkıyan

5 Berguxanan

6 Dodıkan

7 Nasıran

8-Mendan

9 Şekıran

10 Çuvan

11 Bubelan

12 Garanjin

13 Advan

14 Baggara

15 Hedidi

16 Übeyyan

17 Alireşan

18 Şemıta

19 Neaiman

20 Şerebyan

21 Cemaledinan

22 İzoli

23 Toruna

24 Beni Ğıteb

25 Tırka

26 Kejan

27 Badıli

28 Hıfırkan

29 Hecekan

30 Eliya

31 Besiki

32 Bucak

33 Cekali

34 Çiya Reş

35 Danan

36 Deşi

37 Direjan

38 Heci Bayram

39 Xoşiyan

40 İse Adet

41Canbegi

42 Kelandilan

42 Kassiyani

43 Kewat

44 Keliş

45 Xellacan

46 Kum Reş

47Merd

48 Matmiya

49 Manli

50 Meşkan

51 Porxa

52 Sanan

53 Şivan

54 Zirafkan Aşiretleridir…

(7 Asli Aşiretle Beraber,toplam 61 Aşiret )

Türkiye´nin gelmiş geçmiş en büyük sosyologlarından ve Milli Aşiretinine hatırı sayılır bir düşmanlık içinde olan Ziya Gökalp, Ehmedê Xanî´nin Mem u Zin adlı hikâyesinden yola çıkarak Kurmançilerin; Boti, Mehmedî ve Silîvî olarak üç kısma ayrıldığını; bunlardan Silîvîlerin de kendi aralarında Mil ve Zil olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmiştir(Aşağıda İbrahim Paşanın İngiliz Yazar Sir Mark Skyes’a Millilerin kökeni anlattığı yazı mevcuttur.)

You cannot copy content of this page