Runtime exception nedir? Runtime exception ne demek?

22.02.2022
Runtime exception nedir? Runtime exception ne demek?

RuntimeException, Java Virtual Machine’nın normal operasyonlar yani çalışma sırasında gerçekleşen exception‘lardır.

Exception runtime da yani uygulama çalışırken meydana gelen hatalardır. Bu hataların bir kısmı tolere edilebilirken bir kısmı ise uygulamanın tamamen durmasına neden olur.

Javada tüm hatalar sınıflar tarafından temsil edilir, yani bir hata oluştuğunda bir hata objesi oluşturulur.

IllegalArgumentException: Metotlara geçersiz argüman atamalarında fırlatılır. istisna durumları bunlarla sınırlı değildirler. Değişik istisna sınıflarıda bulunmaktadır