Seğirdüben ne demek? Seğirdüben nedir?

05.11.2021
Seğirdüben ne demek? Seğirdüben nedir?

Seğirdüben ne demek? Nedir?

Seğirterek gitmek, koşmak.
Sözcük Türkçe kökenlidir.

Örn:
Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir,
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir.

Ben dervîşem diyene bir ün idesim gelir 

Seğirdüben sesine varup yitesim gelir 

Sırât kıldan incedir kılıçdan keskincedir

Varup anın üstüne evler yapasım gelir 

Altında gayyâ vardır içi nâr ile pürdür 

Varup ol gölgelikde bir dem yatasım gelir 

Dervîş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme 

Seni sîgaya çeker bir Molla Kâsım gelir 

Anlamları.

Ün etmek : Seslenmek, uyarmak
Seğirtmek : Yürümek, koşmak, yollanmak
Yitmek : Dürtmek, uyarmak
Sırât : Cehhenem üstündeki köprü
Gayyâ : Cehhennemde azâbın çok şiddetli olduğu bir yer.