Şehzade Danyal kimdir? Şehzade Danyal gerçek mi? Şehzade Danyal kimin oğlu?

16.06.2022
Şehzade Danyal kimdir? Şehzade Danyal gerçek mi? Şehzade Danyal  kimin oğlu?

Şehzade Danyal kimdir? Şehzade Danyal gerçek mi? Şehzade Danyal kimin oğlu?

Cenneti Beklerken Filmi Konusu

On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yaşayan minyatür ustası Eflatun (Serhat Tutumluer), ustalarının kendisine öğrettiklerine karşı gelerek eşinin ve oğlunun ölümü sonrasında, Batılı tarzda portrelerini çizer.

Şehzade Danyal kimdir? Şehzade Danyal gerçek mi? Şehzade Danyal kimin oğlu?

On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yaşayan minyatür ustası Eflatun,ustalarının kendisine öğrettiklerine karşı gelir; ölen eşi ve oğlunun Batılı tarzda portrelerini çizer.
Çelişkili duygular içerisindeki Eflatun, bir gün zorla Osmanlı vezirinin konağına götürülür.
Vezir, Eflatun’dan, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Danyal adlı sözde bir şehzadenin, idamından önce, Batılı tarzda portresini yapmasını ister.


Çırağı rehin alınan Eflatun, bu emir karşısında vezirin bir grup silahlı adamıyla birlikte Anadolu bozkırlarına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yolda rastladığı köle kızı Leyla’yı acıyarak yanına alır. Eflatun, taht kavgasının ortasında, bir yandan var olma mücadelesi verirken, diğer yandan da bu güzel Çerkez kızı ile gizliden gizliye bir aşk yaşamaya başlar. Verdikleri kayıplara rağmen Şehzade Danyal’ın hapsedildiği kaleye varırlar.

Ancak grubu büyük bir sürpriz beklemektedir. Kavganın ve aşkın imparatorluğunda hayatta kalma savaşı veren Eflatun ve Leyla, hayalle gerçeğin harmanlandığı bu büyülü masalda, kendi cennetlerini yaratırlar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da on yedinci yüzyılda yaşayan minyatür ustası Eflatun (Serhat Tutumluer), vefat eden oğlunun Batı tarzında resmini yapar. Ama çelişkili duygular içindedir.

Çünkü “Venedikliler ve Frenkler gibi” resim yapmakla ustalarının ona öğrettiklerinin dışında bir tarz tutturmuştur. Eflatun bu düşüncelerle kıvranırken, bir Osmanlı vezirinin konağına götürülür. Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Danyal (Nihat İleri) adlı düzme bir şehzadenin uzak bir eyalette yakalandığını ve idam edileceğini öğrenir. İdam edilecek olanın kimliğinden emin olunabilmesi için Eflatun’dan, isyancının Batılı tarzda bir portresini gerçekleştirmesi istenmektedir.

Eflatun emir sonrası, seçme bir grup adamla başkentten Anadolu’ya doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Kendisi geri dönünceye dek, çırağı Gazal (Bülent İnal) konakta rehin tutulacaktır. Yolda rastladıkları bir köle kızı Leyla’yı (Melisa Sözen) acıdıkları için yanlarına alırlar. Sonunda isyancı Danyal’ın hapsedildiği kaleye varırlar.

Eflatun isyancı şehzadenin portresini çizer, ancak portresini yaptığı şehzadenin Danyal’ın oğlu Yakup (Mehmet Ali Nuroğlu) olduğunu yine kendi ağzından işitir. Bu sırada Eflatun’un yardımseverliğini değerlendiren Yakup kaçmaya çalışır, ancak yakalanır ve idam edilir.

Osman (Mesut Akusta) olaydaki gafletinden ötürü Eflatun’a karşı öfke gösterir. Eflatun’un öldürtülmesini kararlaştırır. Ama İstanbul’a dönüş yolunda isyancılarla karşılaşırlar. Mustafa (Numan Acar) hayatını kaybeder. Eflatun, Osman ve Leyla isyancılara tutsak düşer. İsyancıların başındaki “gerçek” şehzade Danyal, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Osman’ı öldürtür. Eflatun’u ve Leyla’yı bağışlar.

Şehzade Danyal, Eflatun’un nakkaş olduğunu öğrenince ona bir tablo gösterir. Resim, bir İspanyol ressam tarafından yapılmıştır ve Velazquez’in “Las Meninas” adlı tablosuna çok benzemektedir. Şehzade Danyal, Eflatun’dan Batılı tarzda yapılmış resme, bir “ekleme” yapmasını ister. Danyal, Eflatun’dan tabloya Mehdi’nin portresini (tablodaki bir aynada bulunan bir yansımaymışçasına) resmetmesini ister. Bu resim, isyancılara Danyal’ın padişah olması halinde Mehdi’nin zuhur edeceğini, zaferi ve adaleti sağlayacağını anlatmak için yapılacaktır. Eflatun ustalarına karşı gelecek bu cüretkâr eylemi yapacak gücü kendinde bulamaz. Leyla, Eflatun’un minyatürlerinden birini alır. Minyatürde Mehdi nakşedilmiştir. Leyla minyatürden Mehdi’yi keser ve tablodaki aynaya yapıştırır.

Eflatun ve Leyla resme yapılan bu ekleme sonrasında serbest bırakılır. İsyancılar tablo ile kervansarayı terk eder.

Eflatun, Leyla ile İstanbul’a döner ve evlenir. Eflatun çırağı Gazal’ı kurtarmak için vezirin konağına gider, orada sorguya çekilir. İsyancı şehzade, Danyal’ın Osmanlı ordusunca yenildiğini ve Danyal’ın idam edildiğini öğrenir.

Daha sonra Leyla’yı alır ve evine gider. Evde; bitkin haldeki çırağı Gazal’ı bulur. Gazal da aynen kendisi gibi Danyal’ı resmetmekle görevlendirilmiştir. Gazal, Danyal’ın idamından önce Batılı tarzda bir portresini yaptığını anlatır. Ancak, Batı resmi yapmış olmaktan ötürü suçluluk duymaktadır. Eflatun’dan iyileşmek için yardım ister. Eflatun onu teselli eder. Gazal’a; zamanı ve mekânı değiştirme arayışını hep sürdüreceklerini, Doğu ve Batı sanatının bunu değişik biçimlerde gerçekleştirdiğini söyler.

Cenneti Beklerken konusu, oyuncuları Cenneti Beklerken filmi nerede çekildi?

On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yaşayan minyatür ustası Eflatun (Serhat Tutumluer), ustalarının kendisine öğrettiklerine karşı gelerek eşinin ve oğlunun ölümü sonrasında, Batılı tarzda portrelerini çizer.

Film Kayseri’de, Selçuklardan kalma Saruhan’da izin alınarak çekildi.

On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yaşayan minyatür ustası Eflatun (Serhat Tutumluer), ustalarının kendisine öğrettiklerine karşı gelerek eşinin ve oğlunun ölümü sonrasında, Batılı tarzda portrelerini çizer. Bu tarz portrelerin İslam dinine aykırı olduğunu düşündüğü için içinde çelişkili duygular kabaran Eflatun, bir gün zorla bir Osmanlı vezirinin konağına götürülür. Vezir, Eflatun’dan, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Danyal (Nihat İleri) adlı sözde bir şehzadenin, idamından önce Batılı tarzda portresini yapmasını ister.

Çırağı rehin alınan Eflatun, bu emir karşısında vezirin bir grup silahlı adamıyla birlikte Anadolu bozkırlarına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yolda rastladığı köle kızı Leyla’yı (Melisa Sözen) acıyarak yanına alan Eflatun, taht kavgasının ortasında bir yandan var olma mücadelesi verirken diğer yandan da bu güzel köle kız ile gizliden gizliye bir aşk yaşamaya başlar. Verdikleri kayıplara rağmen şehzade Danyal’ın hapsedildiği kaleye vardıklarında grubu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kavganın ve aşkın imparatorluğunda hayatta kalma savaşı veren Eflatun ve Leyla, hayalle gerçeğin harmanlandığı bu büyülü masalda kendi cennetlerini yaratırlar.

Oyuncular

Eflatun – Serhat Tutumluer
Leyla – Melisa Sözen
Osman – Mesut Akusta
Şehzade Danyal – Nihat İleri
Şehzade Yakup – Mehmet Ali Nuroğlu
Dilsiz Mustafa – Numan Acar
1. İsyancı – Rıza Sönmez
Gazal – Bülent İnal
Kervansaraydaki çoban – Altan Erkekli
Eflatun’un Oğlu – Halil İbrahim Aras
Vezir – Ahmet Mümtaz Taylan
Dizdar – Halil Kumova
Kadı – Derviş Zaim