Ser müderris nedir? Ser müderris ne demek ?

25.02.2022
Ser müderris nedir? Ser müderris ne demek ?

Müderris, Osmanlı Devleti ve Selçuklular’da devlet ve toplum yapısında günümüz üniversite öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. Medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü tam karşılığı profesörlük unvanıdır.

Müderrislerin bu derecede hizmet süreleri 4 ile 60 ay arasında değişmekte olup aritmetik ortalaması 52,51 ay olarak bulunmuştur. 48 aya kadar olan görev süresinde sahip olanlar 20 kişi iken, 49-60 ay arası hizmet eden müderrislerin sayısı 65’tir.

“Davud bin Mahmud bin Muhammed” veya bilinen adıyla “Kayserili Davud”, 1331 yı- lında fethedilen İznik şehrine kurulacak ilk Osmanlı medresesine Orhan Gazi tarafından davet edilir ve bu davete icabet eder. Böylece ilk Osmanlı müderrisi olarak görev alır.

Ser Müderris Rektör diyebiliriz günümüz karşılığı.

Davud bin Mahmud bin Muhammed” veya bilinen adıyla “Kayserili Davud”, 1331 yı- lında fethedilen İznik şehrine kurulacak ilk Osmanlı medresesine Orhan Gazi tarafından davet edilir ve bu davete icabet eder. Böylece ilk Osmanlı müderrisi olarak görev alır.

Müderris anlamı için buraya bakınız.

https://netbilge.com/muderris-nedir-muderris-ne-yapar/