Serkan Tekin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

08.04.2022
Serkan Tekin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Serkan Tekin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Araştırmacı-yazar Serkan Tekin 1981, Kozluk / Batman doğumludur.

Serkan Tekin İlkokulu bitirdikten sonra Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı.

Serkan Tekin Ortaokul ve lise öğreniminin ardından Kamu Yönetimi okudu.

Serkan Tekin İslâm âlimi Hafız Abdurrahman’ın yanında Kur’an-ı Kerim’le ilgili on iki ilim dalında (sarf, nahiv, mantık, meani, kelam, lugat, iştikak, fikıh, hadis, tefsir, usulu-l fıkıh, kıraat) öğrenim görerek hafız oldu.

Serkan Tekin daha sonra hadis usulü, usulul tefsir ilimlerini araştırarak öğrendi. Risale-i Nur hakkında çalışmalar ve araştırmalar yaptı.

Serkan Tekin Klâsik Farsça  eserleri okuyup inceledi. Ayrıca siyer (Hz. Muhammed’in hayatı) ilmi ile ilgili araştırmalar yaptı. Daha sonra ebced ve cifir (gelecek hakkında haber verdiğine inanılan bilgi, fal) ilimlerini öğrendi.

Serkan Tekin Eski ahid, yeni ahid, eski peygamberlerin makaleleri ve vasiyetlerini araştırdı. 

Serkan Tekin Kur’an-ı kerim’i bitirdikten sonra, büyük İslam alimi Hafız Abdurrahman’ın yayında Kur’an-ı Kerim’in 12 ilmini (sarf, Nahiv, Mantık, Meani, Kalem, Lugat, İştikak, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Usulul Fıkıh, Kıraat) öğrendi ve hafız oldu.

Serkan Tekin 14 Adet kitabı vardır.