Solow paradoksu nedir, Solow paradoksu ne demek?

31.01.2022
Solow paradoksu nedir, Solow paradoksu ne demek?

Durağan hal seviyesine gelememiş bir ekonomide, kısa süreçte tasarruflarda oluşan artışlar işgücü başına büyüme hızını arttırır.

Fakat daha uzun süreçte durağan konuma ulaşıldığından tasarruf oranlarındaki artışlar büyüme hızına tesir etmez.

İktisadi büyüme kişi başına çıktının devamlı şekilde artış göstermesidir. Tasarruf miktarındaki yükseliş geçici şekilde işçi başına düşen çıktı seviyesini artırmış ve ekonomik büyümeye yol açmamıştır.

Tasarrufların büyümedeki bu tesirine düzeyin etkisi olarak görülürken, büyüme tesiri görülmemektedir. Neo-klasik büyüme modelinde tasarruf miktarındaki yükselmeyle beraber tasarrufların durağan durum çıktı düzeyinin artırmasına sebep olan söz konusu değişime, “Solow paradoksu” deniliyor. Solow paradoksunu oluşturan olgu ve durum, azalmakta olan verimler kanunudur.