Türk edebiyatında ilk hatip kimdir? Orhun Yazıtlarında ilk hatip Kimdir?

23.07.2022
Türk edebiyatında ilk hatip kimdir? Orhun Yazıtlarında ilk hatip Kimdir?

Türk edebiyatında ilk hatip kimdir? Orhun Yazıtlarında ilk hatip Kimdir?

Türk Edebiyatında ilk hatip olarak Orhun Abidelerinin yazan Bilge Kağan ve Kardeşi Kül Tigin sayılıyor.

Türkiye’de Köktürk Yazıtları’nı ilk tanıtan bilim adamı Necip Asım olduğu gibi, Orhun Abideleri’ni ilk defa neşretme şerefi de ona aittir. Müsteşrikler Kongresinde Ahmet Mithat Efendi, Thomsen’i tanımıştır. Ahmet Mithat, Thomsen’den aldığı meşhur kitabın nüshasını Necip Asım’a vermiştir.