2024 tyt-ayt konuları pdf meb, 2023 tyt-ayt konuları pdf güncel

11.11.2023
2024 tyt-ayt konuları pdf meb, 2023 tyt-ayt konuları pdf güncel

2024 tyt-ayt konuları pdf meb, 2023 tyt-ayt konuları pdf güncel bu bilgiler açık kaynaklardan alınmıştır. %100 doğru olmaya bilir. En net bilgi için ÖSYM nin sitesine bir göz atabilirsiniz.

2024 TYT Konuları ve Soru Dağılımları-PDF

TYT TÜRKÇE  SORU DAĞILIMI
Konular201820192020202120222023
Anlatım Bozukluğu1
Cümlede Anlam736334
Dil Bilgisi173232
Noktalama İşaretleri122222
Paragrafta Anlam222126252626
Ses Bilgisi3111
Sözcükte Anlam341543
Yazım Kuralları222222
Toplam40 4040404040
TYT MATEMATİK  SORU DAĞILIMI
Konular201820192020202120222023
Olasılık211111
Permütasyon-Kombinasyon112 –1
Oran-orantı –1111
Mutlak değer111111
Modüller Aritmetik – –
Problemler111213131310
Temel kavramlar411332
Sayı basamakları121211
İşlem1 – –
Kümeler-Kartezyen Çarpım221111
Mantık11
Fonksiyonlar122111
Bölünebilme Kuralları –111
Basit eşitsizlikler111113
Denklem Çözme2 –1 1
Üslü ifadeler2 –111
Çarpanlara ayırma1 – –
Köklü İfadeler21111
OBEB-OKEK2 –
Rasyonel Sayılar13312
Polinomlar11 – –
İstatistik111
Toplam292930303030
TYT GEOMETRİ  SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Grafik Okuma
Analitik Geometri1111
Çember-Daire12
Katı Cisimler122222
Yamuk121
Çokgenler111111
Açılar ve Üçgenler312445
Eşkenar Dörtgen11
Kare111
Dikdörtgen222111
TOPLAM11 10101010
TYT FİZİK SORU DAĞILIMI
Konular201820192020202120222023
Fizik Bilimine Giriş11
Madde Ve Özellikleri1111
Hareket ve Kuvvet111111
İş, Güç ve  Enerji I1
Isı, Sıcaklık ve Genleşme11111
Elektrostatik11
Elektrik ve Manyetizma1112
Basınç111
Kaldırma Kuvveti11
Dalgalar111
Optik221112
Toplam777777
TYT KİMYA SORU DAĞILIMLARI
KONULAR201820192020202120222023
Kimya Bilimine Giriş111
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler11111
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler111
Karışım11111
Kimya Her Yerde11
Kimyanın Temel Kanunları1111
Çözünürlük Kavramı1
Bileşikler2
Asit, Baz ve Tuzlar1111
Periyodik Tablo11111
Atomun Yapısı11
Madde Ve Özellikleri111111
Toplam777777
TYT BİYOLOJİ SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Canlıların Ortak Özellikleri11
Canlıların Temel Bileşenleri1111
Hücre ve Organelleri1211
Madde Geçişleri1
Canlıların Sınıflandırılması111111
Hücre Bölünmeleri ve Üreme11111
Ekosistem Ekoloji111111
Bitkiler Biyolojisi1 –
Kalıtım12111
Toplam666666
TYT TARİH SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Tarih ve Zaman
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası111111
İslam Medeniyetinin Doğuşu1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri111111
Beylikten Devlete Osmanlı111
Dünya Gücü Osmanlı
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)1111
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya11
Milli Mücadele11112
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı111
Toplam555555
TYT COĞRAFYA SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Coğrafyanın Bölümleri11
Paralel-Meridyen Özellikleri
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri1
Harita Bilgisi1111
İklim Bilgisi1111
Atmosfer ve Sıcaklık1
İç ve Dış Kuvvetler1111
Nüfus Ve Yerleşme12111
Ekonomik Faaliyetler1
Bölgeler111
Doğal Afetler1111
Toplam555555
TYT FELSEFE  SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Felsefenin Alanı1212
Bilgi Felsefesi21122
Bilim Felsefesi1
Varlık Felsefesi1111
Ahlak Felsefesi11211
Siyaset Felsefesi11
Din Felsefesi11
Sanat Felsefesi1
Toplam555555
TYT DİN KÜLTÜRÜ SORU DAĞILIMI
KONULAR201820192020202120222023
Bilgi ve İnanç121111
Din ve İslam11
İslam ve İbadet1111
Gençlik ve Değerler1111
Allah İnsan İlişkisi1
Hz. Muhammed (S.A.V)1111
Vahiy ve Akıl121
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler1
Din, Kültür ve Medeniyet111
Toplam555555

2024 Eşit Ağırlık AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
Anlam Bilgisi44636
Dil Bilgisi [Karma]
Şiir Bilgisi33323
Edebi Sanatlar11122
Edebi Metinler (Düzyazı)1
Tiyatro
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı1111
Halk Edebiyatı12221
Divan Edebiyatı53564
Edebi Akımlar11111
Tanzimat Edebiyatı32121
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı11111
Millî Edebiyat11111
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı45233
Toplam2424242424
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI
Konular20182019202020212022
Temel Kavramlar42232
Sayı Basamakları3
EBOB-EKOK11
Üslü Sayılar11
Bölme ve Bölünebilme1
Fonksiyonlar32222
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler112
Mantık2111
Parabol111
Trigonometri33454
Karmaşık sayılar112
Polinomlar22211
Logoritma23312
Denklem çözme1
Diziler11211
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom22323
Limit1222
Türev1434
İntegral3444
Vektörler2
Köklü Sayılar1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım1211
Basit Eşitsizlikler111
Mutlak Değer11
Çarpanlara Ayırma1
Toplam2932303131
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
Doğruda ve Üçgende Açı111
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş)22
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları1
Üçgende Alan ve Benzerlik
Çokgenler121
Noktanın Analitiği121
Doğrunun Analitiği21121
Dönüşüm Geometrisi1111
Çember ve Daire12232
Özel Dörtgenler1
Katı Cisimler11112
Çemberin Analitiği111
Toplam1181099
AYT TARİH SORU DAĞILIMLARI
Konular20182019202020212022
Tarih ve Zaman11111
İnsanlığın İlk Dönemleri11111
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası32212
İslam Medeniyetinin Doğuşu11211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Dev.11131
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi11
Beylikten Devlete Osmanlı2113
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler11
Dünya Gücü Osmanlı211
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı221
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)11
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri1
Sermaye ve Emek11
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya3421
İnkılap Tarihi Tüm Konular
Milli Mücadele13445
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı22231
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya12
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya
Toplam2121212121
AYT COĞRAFYA  SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
İklim ve Yer Şekilleri112
Coğrafi Konum2
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi1
İç ve Dış Kuvvetler1
Ekosistem3334
Nüfus Politikaları112
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme411
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar11112
Göç ve Şehirleşme111
Türkiye Ekonomisi42132
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri1111
Küresel Ticaret11
İlk Uygarlıklar21
Küresel ve Bölgesel Örgütler211
Ülkeler Arası Etkileşimler11
Bölgeler ve Ülkeler11224
Çevre ve Toplum1331
Toplam1717171717

2024 AYT Sayısal Konulara Göre Soru Dağılımı

AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI
Konular201820192020202120222023
Temel Kavramlar422324
Sayı Basamakları3
Üslü Sayılar111
Bölme ve Bölünebilme11
Fonksiyonlar322222
2.Dereceden Denklemler1122
Mantık21111
Parabol1111
Trigonometri334545
Karmaşık sayılar112_
Polinomlar222112
Logoritma233123
Denklem çözme1
Diziler112112
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom223233
Limit1222
Türev1434
İntegral3444
Vektörler2
Köklü Sayılar1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım12111
Basit Eşitsizlikler1111
Mutlak Değer111
EBOB-EKOK11
Çarpanlara Ayırma1
Toplam293230313130
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
Konular201820192020202120222023
Doğruda ve Üçgende Açı1113
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş)22
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları1
Üçgende Alan ve Benzerlik1
Çokgenler121
Noktanın Analitiği121
Doğrunun Analitiği211211
Dönüşüm Geometrisi11111
Çember ve Daire122322
Özel Dörtgenler11
Katı Cisimler111121
Çemberin Analitiği111
Toplam118109910
AYT FİZİK SORU DAĞILIMLARI
Konular201820192020202120222023
Vektörler11
Kuvvet, Tork ve Denge1111
Kütle Merkezi
Basit Makineler1
Hareket111
Newton’un Hareket Yasaları1211
İş, Güç ve Enerji II111
Atışlar11
İtme ve Momentum11211
Elektrik Alan ve Potansiyel11121
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet11111
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler121112
Çembersel Hareket222111
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları111
Basit Harmonik Hareket111111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar111111
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum11
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
Radyoaktivite1111
Modern Fizik1112
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları1111
Toplam141414141414
AYT KİMYA SORU DAĞILIMLARI
Konular201820192020202120222023
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı1
Periyodik Sistem11
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar11
Modern Atom Teorisi211
Gazlar111112
Çözeltiler112222
Kimyasal Tepkimelerde Enerji111111
Kimyasal Tepkimelerde Hız111111
Kimyasal Tepkimelerde Denge1112
Asit-Baz Dengesi1211
Çözünürlük Dengesi1
Kimya ve Elektrik223223
Organik Kimya431331
Toplam131313131313
AYT BİYOLOJİ SORU DAĞILIMLARI
Konular201820192020202120222023
Sinir Sistemi11
Endokrin Sistem1112
Duyu Organları11
Destek ve Hareket Sistemi111
Sindirim Sistemi111
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111111
Solunum Sistemi11111
Boşaltım Sistemi11
Üriner Sistem11
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22222
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi312221
Canlılık ve Enerji –1
Fotosentez ve Kemosentez11111
Hücresel Solunum1111
Bitki Biyolojisi2322
Canlılar ve Çevre1111
Toplam131313131313

2024 Sözel AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
Anlam Bilgisi44636
Dil Bilgisi [Karma]
Şiir Bilgisi33323
Edebi Sanatlar11122
Edebi Metinler (Düzyazı)1
Tiyatro
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı1111
Halk Edebiyatı12221
Divan Edebiyatı53564
Edebi Akımlar11111
Tanzimat Edebiyatı32121
Servet-i Fünun ve Fecri Ati Edebiyatı11111
Millî Edebiyat11111
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı45233
Toplam2424242424
AYT TARİH-1 SORU DAĞILIMLARI 
KONULAR20182019202020212022
Tarih ve Zaman11111
İnsanlığın İlk Dönemleri11111
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası32212
İslam Medeniyetinin Doğuşu11211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri11131
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi11
Beylikten Devlete Osmanlı2113
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler11
Dünya Gücü Osmanlı211
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı221
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)11
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri1
Sermaye ve Emek11
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya3421
İnkılap Tarihi Tüm Konular
Milli Mücadele13445
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı22231
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya12
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya
Toplam2121212121
AYT COĞRAFYA 1-2 SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum2
Harita Bilgisi1
İç Kuvvetler1
Ekosistem3234
İlk Medeniyet ve Şehirler21
Nüfus Politikaları112
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme411
Ekonomik Faaliyetler11112
Göç ve Şehirleşme11
Türkiye Ekonomisi32232
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu1
Bölgesel Kalkınma Projeleri1111
İklim ve Yer şekilleri113
Küresel ve Bölgesel Örgütler211
Ülkeler Arası Etkileşimler11
Küresel Ticaret11
Bölgeler ve Ülkeler11224
Çevre ve Toplum331
Doğal Afetler1
Toplam1717171717
AYT DİN KÜLTÜRÜ SORU DAĞILIMI
KONULAR20182019202020212022
Allah, İnsan İlişkisi1
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed211
Kur’an’da Bazı Kavramlar2111
Kur’an’dan Mesajlar111
İnançla İlgili Meseleler111
İslam ve Bilim1213
Anadolu’da İslam1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler21
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler111
Toplam66666
AYT FELSEFE GRUBU SORU DAĞILIMI
Konular20182019202020212022
Felsefe ve Bilim1
Bilgi Felsefesi1211
Varlık Felsefesi112
Ahlak Felsefesi11
Din Felsefesi1
20. Yüzyıl Felsefesi11
Mantığa Giriş11211
Klasik Mantık22111
Mantık ve Dil11
Psikoloji Bilimini Tanıyalım13
Psikolojinin Temel Süreçleri111
Öğrenme Bellek Düşünme2111
Ruh Sağlığının Temelleri11
Sosyolojiye Giriş111
Birey ve Toplum112
Toplumsal Yapı11
Toplumsal Değişme ve Gelişme111
Toplum ve Kültür1
Toplumsal Kurumlar111
Toplam1212121212

Merve Nur Uçar kimdir? Merve Nur Uçar nerelidir? Merve Nur Uçar kaç yaşında?

Batmanlı Merve Nur bir ilki başararak 1. olarak girdiği Çapa Tıp’tan 1. olarak mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ne birincilikle yerleşen Batmanlı Merve Nur Uçar, okuduğu bölümden de, birinci olarak mezun oldu.

2016 yılında Batman Fen Lisesi’nden mezun olup birincilikle İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazanan Batmanlı Merve Nur, bölüm tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, birincilikle girdiği bölümü birincilikle bitirdi.

Törenin son kısmında Fakültenin 195. yılında mezun olan doktorlar sahnede hep bir ağızdan Hipokrat yemini etti.

Üniversite’de düzenlenen İstanbul Tıp Fakültesi 195. yıl mezuniyet töreninde kürsüye çıkıp konuşan Uçar, “Okula altı sene önce kayıt yaptırmaya geldiğimde beni kutlayıp bana, birinci olarak geldin tebrik ederiz ama birinci olarak mezun olmak çok, demişlerdi. Bugün burada birinci olarak mezun olmanın da gururunu yaşıyorum. Hekimlik sanatındaki temel ilke önce zarar verme iken şimdi önce zarar görmeye dönüştü. Bu sözün üzerine çokta fazla şey söylemenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Bunun sorumlusu bu duruma caydırıcı cezalar koymak gerekirken, dur demek gerekirken sessiz kalan herkestir.” ifadelerini kullandı.

Merve Nur Uçar kimdir? Merve Nur Uçar nerelidir? Merve Nur Uçar kaç yaşında?

Mezuniyet Töreni’nde konuşmasıyla sosyal medya gündemine oturan Merve Nur Uçar kimdir? İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreni’ni dün gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine okula birincisi olarak giren ve okulu birincilikle tamamlayan Batmanlı Merve Nur Uçar’ın konuşması damga vurdu. Hocalarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan genç doktor Merve Nur Uçar, konuşmasının devamında, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda” diye konuştu. Genç doktor Uçar’ın bu konuşması salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Merve Nur Uçar kimdir? İstanbul Üniversitesindeki öğrenim hayatını birincilikle bitiren Merve Nur Uçar’ın konuşması sosyal medyayı salladı. Konuşmalarında, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda” sözlerini kullanan uçar sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir aldı.