Yakaza kavmi nedir? Yakaza ruhu nedir? Yakaza kimler görür?

01.01.2023
Yakaza kavmi nedir? Yakaza ruhu nedir? Yakaza kimler görür?

Yakaza kavmi nedir? Yakaza ruhu nedir? Yakaza kimler görür?

Sözlükte “uyanıklık” anlamındaki yakaza, Hakk’a ulaşmayı, O’nu bilmeyi ve idrak etmeyi tüm varlığıyla arzulayan insan kalbinin Hak tarafından gelen bir uyarıcı, bir tembih, bir ışıltı ile uyanıklık hâline kavuşmasıdır.

Ayrıca uyanıklık, yarı uyanıklık gibi anlamları olan yakaza sözcüğü ilahi ilhamla gaflet uykusundan uyanma anlamını da taşır. uykuyla uyanıklık arasındaki kişi ölmüş yakınlarını görebilir; bu durumun halisünasyonla bir ilgisi yoktur.