MEB DYK nedir? Ücreti ne kadar? Destekleme Yetiştirme Kursu ücreti ne kadar 2023

30.12.2022

MEB Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar? – 2023 – Ne kadar olacak? MEB DYK nedir? Ücreti ne kadar? Destekleme Yetiştirme Kursu ücreti ne kadar 2023

DYK yani destekleme ve yetiştirme kursu; resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrencileri ve kursiyerleri desteklemek ve yetiştirmek amacıyla açılan kurstur.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 8’nci maddesine göre; öğretmenler ders yılı içinde en çok haftada 10 saate kadar DYK yapabilir. Bu süre yaz tatillerinde 30 saate (alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlarda 44 saat) çıkabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın 30’uncu maddesine göre, ek ders ücretinin miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesiyle belirlenir.

657 sayılı Kanun’un 176’ncı maddesinde ise ek ders ücretleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimine göre ya da gece ve hafta sonu olmasına göre değişir.

Ayrıca yine bu maddeye göre ek ders, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

O halde DYK ders ücreti öncelikle öğretmenin eğitim durumuna göre değişecektir. Bu konuda MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir görüşte (28/10/2015 tarih ve 11033602 sayı) yüksek lisans ve doktorada yüzde 7’lik ve yüzde 20’lik oranlarla yüzde 100’ün toplanarak hesap yapılması istenmiştir. Yani yüksek lisans yapmış öğretmenin DYK ücreti %107 üzerinden ve doktora yapmış öğretmenin DYK ücreti %120 üzerinden hesaplanmalıdır. (Bu görüşe şahsen katılmıyorum. Olması gereken bana göre; örneğin yüksek lisans için önce %7 eklemek ve çıkan sonuca %100 oranını uygulamak olmalıdır. Bu durumda artış oranı toplamda %107 değil, %114 olmaktadır.

DYK / HAFTA İÇİ VE GÜNDÜZ (18:00’DEN ÖNCE)Saatlik gösterge rakamıBRÜT Saatlik Ücret 2022 (TL)NET Saatlik Ücret 2022 (TL)*

%15’lik vergi dilimi + Damga vergisi
NET Saatlik Ücret 2022 (TL)*

%20’lik vergi dilimi + Damga vergisi
DYK ücreti / LİSANS28093,4178,6874,02
DYK ücreti / YÜKSEK LİSANS289,8096,6881,4476,61
DYK ücreti / DOKTORA308102,7586,5681,42

ece (Herhangi bir gün 18:00’den sonra başlayan), hafta sonu, yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde yapılan DYK kurs ücretleri ise aşağıdaki gibi olacaktır:

DYK / HAFTA SONU, GECE (18:00’DEN SONRA), YARIYIL TATİLİNDE, YAZ TATİLİNDESaatlik gösterge rakamıBRÜT Saatlik Ücret 2022 (TL)NET Saatlik Ücret 2022 (TL)*

%15’lik vergi dilimi + Damga vergisi
NET Saatlik Ücret 2022 (TL)*

%20’lik vergi dilimi + Damga vergisi
DYK ücreti / LİSANS300100,0884,3179,30
DYK ücreti / YÜKSEK LİSANS310,5103,5887,2682,08
DYK ücreti / DOKTORA330110,0992,7487,24

Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK ders ücreti / GECE, HAFTA SONU, YARIYIL TATİLİ VE YAZ TATİLİ

Hemen yukarıdaki tablolarda gelir vergisi dilimlerine göre ücretleri yazmış olsam da ek ders bordrolarını incelediğinizde, aslında BRÜT tutar üzerinden ödeme yapıldığını muhtemelen göreceksiniz.

Bunun nedeni, DYK ders ücretlerinin ek ders ödemeleriyle birlikte aynı bordroda hesaplanması ve ayın başında ödenmesidir. Ayın başında ödendiğinden, henüz brüt asgari ücret tutarına kadar olan gelir ve damga vergisi istisnasına ulaşılamamıştır ve bu nedenle, DYK ile diğer ek ders ücretlerinden vergi kesilmez. (Ücret geliri elden edenlerin, her ay brüt asgari ücret olan ilk 6.471,00 liraya kadar olan gelirleri vergiye tabi değildir).

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 TL ek ders ücreti ödeniyordu 2021 yılında.

Bu rakamın da 2022 yılında artması bekleniyor doğal olarak gelen zam ile. Şuan için ekstra bir zam yapılmaz ise DYK ücreti normal maaş zammı oranı ile artarsa 55 TL civarında olması bekleniyor.

2022 yılında yüzde 30 oranında gelen zam DYK ücretleri için de geçerli olacak.

2021 yılında destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti 42,41 TL olarak ödeniyordu.

2022 yılında Destekleme Yetiştirme Kursu ücretlerinin 74 TL civarında idi en alt.

2023 yılı için bilgi güncellenecektir.