A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

11.10.2021
A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce a ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • a – bir
 • able – yapabilen
 • about – hakkında
 • above – üstünde
 • across – karşısında
 • act – hareket, eylem
 • action – aksiyon
 • actually – aslında
 • add – eklemek
 • addition – ek olarak
 • adjective – sıfat
 • afraid – korkmuş
 • Africa – Afrika
 • after – sonra
 • again – yeniden, yine
 • against – karşısında
 • age – yaş
 • ago – önce
 • agreed – anlaşıldı, kararlaştırıldı
 • ahead – önünde
 • air – hava
 • all – hepsi
 • allow – izin vermek
 • almost – neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten
 • also – ayrıca
 • although – rağmen
 • always – her zaman
 • am – gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi
 • America – Amerika
 • among – arasında
 • amount – miktar
 • an – bir tek
 • and – ve
 • angle – açı
 • animal – hayvan
 • another – diğer
 • answer – cevap
 • any – herhangi
 • anything – hiçbir şey
 • appear – gözükmek
 • apple – elma
 • are – olmak fiili
 • area – bölge
 • arms – kollar
 • army – ordu
 • around – etraf
 • arrived – varmak (geçmiş zaman)
 • art – sanat
 • as – iken
 • ask – sormak
 • at – -de, -da
 • away – uzak

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce b ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • baby – bebek
 • back – arka
 • bad – kötü
 • ball – top
 • bank – banka
 • base – temel
 • be – olmak
 • bear – ayı
 • beat – yenmek
 • beautiful – güzel
 • became – olmak (geçmiş zaman)
 • because – çünkü
 • become – olmak
 • bed – yatak
 • been – olmak (geçmiş zaman, pasif)
 • before – önce
 • began – başlamak (geçmiş zaman)
 • begin – başlamak
 • behind – arka
 • being – olmak (şimdiki zaman)
 • believe – inanmak
 • bell – zil
 • belong – ait olmak
 • below – altında
 • beside – yanında
 • best – en iyi
 • better – daha iyi
 • between – arasında
 • big – büyük
 • bill – fatura
 • birds – kuşlar
 • bit – küçük parça
 • black – siyah
 • block – engellemek, bloklamak
 • blood – kan
 • blow – patlatmak
 • blue – mavi
 • board – tablo
 • boat – bot
 • body – vücut
 • bone – kemik
 • book – kitap
 • born – doğmuş
 • both – ikisi de
 • bottom – dip
 • box – kutu
 • boy – erkek çocuk
 • branch – dal
 • break – kırmak
 • bright – parlak
 • bring – getirmek
 • British – Britanyalı
 • broken – kırık
 • brother – erkek kardeş
 • brought – getirilmiş
 • brown – kahverengi
 • build – bina etmek
 • building – bina
 • built – bina edilmiş
 • burn – yanmak
 • business – işletme
 • but – fakat
 • buy – satın almak
 • by – tarafından

C Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce c ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • call – aramak
 • came – geldi
 • can – yapabilmek
 • cannot – yapamamak
 • can’t – yapamamak
 • capital – başken
 • captain – yüzbaşı, kaptan
 • car – araba
 • care – önemsemek
 • carefully – dikkatlice
 • carry – taşımak
 • case – dava, kılıf
 • cat – kedi
 • catch – yakalamak
 • cattle – inek
 • caught – yakalamak (geçmiş zaman)
 • cause – sebep
 • cell – hücre
 • center – merkez
 • cent – sent, para birimi
 • century – yüzyıl
 • certain – kesin
 • chance – şans
 • change – değişmek
 • chart – tablo
 • check – kontrol etmek
 • chief – şef
 • child – çocuk
 • children – çocuklar
 • choose – seçmek
 • church – kilise
 • circle – çember
 • city – şehir
 • class – sınıf
 • clean – temiz
 • clear – temizlemek
 • climb – tırmanmak
 • close – kapatmak
 • cloth – elbise
 • cloud – bulut
 • coast – kıyı
 • cold – soğuk
 • color – renk
 • column – kolon
 • come – gelmek
 • common – ortak
 • company – şirket
 • compare – karşılaştırmak
 • complete – tamamlanmış
 • compound – madde
 • condition – durum
 • consider – düşünmek
 • consonant – ünsüz harf
 • contain – içermek
 • continue – devam etmek
 • control – kontrol
 • cook – pişirmek
 • cool – soğuk
 • copy – kopyalamak
 • corn – mısır
 • corner – köşe
 • correct – doğru
 • cost – masraf
 • cotton – pamuk
 • could – yapabilmek (geçmiş zaman)
 • couldn’t – yapamamak (geçmiş)
 • count – saymak
 • country – ülke
 • course – kurs
 • cover – kapsamak
 • cow – inek
 • create – oluşturmak
 • cry – ağlamak
 • crop – ekin
 • cross – çapraz
 • crowd – kalabalık
 • current – mevcut
 • cut – kesmek

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce d ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • dance – dans etmek
 • dark – karanlık
 • day – gün
 • dead – ölü
 • deal – anlaşma
 • death – ölüm
 • decide – karar vermek
 • decimal – ondalık
 • deep – derin
 • describe – açıklamak
 • desert – çöl
 • design – tasarım
 • details – ayrıntılar
 • determine – belirlemek
 • develope – geliştirmek
 • dictionary – sözlük
 • did – yaptı
 • didn’t – yapmadı
 • died – öldü
 • difference – fark
 • different – farklı
 • difficult – zor
 • direct – direkt
 • direction – yön
 • discover – keşfetmek
 • distance – mesafe
 • divided – bölünmüş
 • division – bölüm
 • do – yapmak
 • doctor – doktor
 • does – yapmak
 • doesn’t – yapmamak
 • dog – köpek
 • dollar – dolar
 • done – yapmak (geçmiş)
 • don’t – yapmamak
 • door – kapı
 • down – aşağı
 • draw – çizmek
 • drawing – çizim
 • dress – elbise
 • drive – araba kullanmak
 • drop – düşmek
 • dry – kuru
 • during – boyunca

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce e ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • each – her biri
 • early – erken
 • ear – kulak
 • earth – toprak, dünya
 • east – doğu
 • easy – kolay
 • eat – yemek
 • edge – kenar
 • effect – etki
 • egg – yumurta
 • eight – sekiz
 • either – ikisi de
 • electric – elektrik
 • element – element
 • else – diğer
 • end – son
 • energy – enerji
 • engine – motor
 • England – İngiltere
 • English – İngiliz
 • enjoy – eğlenmek
 • enough – yeterli
 • enter – girmek
 • entire – tüm
 • equal – eşit
 • equation – denklem
 • especially – özellikle
 • Europe – Avrupa
 • even – eşit
 • evening – akşam
 • ever – hep
 • every – hepsi
 • everyone – herkes
 • everything – her şey
 • exactly – aynen
 • example – örnek
 • except – hariç
 • exciting – heyecan verici
 • exercise – egzersiz
 • expect – beklemek, ummak
 • experience – tecrübe
 • experiment – deney
 • explain – açıklamak
 • express – ekspres
 • eye – göz

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce f ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • face – yüz
 • fact – gerçek
 • factoriy – fabrika
 • factors – faktörler
 • fall – düşmek
 • family – aile
 • famous – ünlü
 • far – uzak
 • farm – çiftlik
 • farmer – çiftçi
 • fast – hızlı
 • father – baba
 • fear – korku
 • feel – hissetmek
 • feeling – his
 • feet – ayaklar
 • fell – düşmüş
 • felt – hissetmiş
 • few – birkaç
 • field – alan
 • fig – incir
 • fight – kavga
 • figure – figür
 • filled – doldurulmuş
 • finally – nihayetinde
 • find – bulmak
 • fine – iyi
 • fingers – parmaklar
 • finished – bitmiş
 • fire – ateş
 • first – birinci
 • fish – balık
 • fit – uymak
 • five – beş
 • flat – düz
 • floor – zemin
 • flow – akmak
 • flowers – çiçekler
 • fly – uçmak
 • follow – takip etmek
 • food – yemek
 • foot – ayak
 • for – için
 • force – güç
 • forest – orman
 • form – yapı
 • forward – ileri
 • found – bulunmuş
 • four – dört
 • fraction – parça
 • France – Fransa
 • free – bedava
 • French – Fransız
 • fresh – taze
 • friends – arkadaşlar
 • from – tarafından
 • front – ön
 • fruit – meyve
 • full – tam
 • fun – eğlence

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce g ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • game – oyun
 • garden – bahçe
 • gas – gaz
 • gave – verdi
 • general – genel
 • get – almak
 • girl – kız
 • give – vermek
 • glass – cam
 • go – gitmek
 • God – tanrı
 • gold – altın
 • gone – gitmiş
 • good – güzel
 • got – sahip olmak
 • government – hükümet
 • grass – çimen
 • great – müthiş
 • Greek – Yunan
 • green – yeşil
 • grew – büyümüş
 • ground – zemin
 • group – grup
 • grow – büyümek
 • guess – tahmin etmek
 • gun – silah

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce h ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • had – sahip olmak (geçmiş)
 • hair – saç
 • halt – durmak
 • hand – el
 • happen – olmak
 • happy – mutlu
 • hard – zor
 • has – sahip olmak
 • hat – şapka
 • have – sahip olmak
 • he – erkek
 • head – baş
 • hear – duymak
 • heard – duydu
 • heart – kalp
 • heat – ısı
 • heavy – ağır
 • held – tutmak (geçmiş)
 • help – yardım
 • her – O (kadın)
 • here – burada
 • high – yüksek
 • hill – tepe
 • him – O (erkek)
 • himself – kendisi (erkek)
 • his – onun (erkek)
 • history – tarih
 • hit – vurmak
 • hold – tutmak
 • hole – delik
 • home – ev
 • hope – umut
 • horse – at
 • hot – sıcak
 • hour – saat
 • house – ev
 • how – nasıl
 • however – ancak
 • huge – dev
 • human – insan
 • hundred – yüz (sayı)
 • hunting – avlanma

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce i ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • I – ben
 • ice – buz
 • idea – fikir
 • if – eğer
 • I’ll – ben (gelecekte)
 • important – önemli
 • in – içeri
 • inches – inç (uzunluk birimi)
 • include – içermek
 • increase – yükselmek
 • Indian – Hindistanlı
 • indicate – göstermek
 • industry – endüstri
 • information – bilgi
 • insect – böcek
 • inside – içinde
 • instead – yerine
 • instruments – enstruman
 • interest – ilgi
 • interesting – ilginç
 • into – içine
 • iron – demir
 • is – olmak
 • island – ada
 • isn’t – olmamak
 • it – o (hayvan veya cansız)
 • its – onun
 • it’s – olmak (hayvan veya cansız)
 • itself – kendisi (hayvan veya cansız)

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce j ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • Japanese – Japon
 • job – iş
 • join – katılmak
 • jump – zıplamak
 • just – sadece

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce k ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • keep – saklamak
 • kept – saklanmış
 • key – anahtar
 • kill – öldürmek
 • kind – kibar
 • king – kral
 • knew – bilmek (geçmiş)
 • know – bilmek
 • known – bilinmiş

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce l ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • lady – kadın
 • lake – göl
 • land – arazi
 • language – dil
 • large – geniş
 • last – son
 • later – sonra
 • laugh – gülmek
 • law – kanun
 • lay – uzanmak
 • lead – kurşun
 • learn – öğrenmek
 • least – en azı
 • leave – terketmek
 • led – önderlik etmek (geçmiş)
 • left – sol
 • leg – ayak
 • length – uzunluk
 • less – az
 • let – izin vermek
 • let’s – haydi
 • letter – mektup
 • level – seviye
 • lie – yalan söylemek
 • life – hayat
 • lift – kaldırmak
 • light – ışık
 • like – beğenmek
 • line – çizgi
 • list – liste
 • listen – dinlemek
 • little – küçük
 • live – yaşamak
 • location – lokasyon
 • long – uzun
 • look – bakmak
 • lost – kayıp
 • lot – çok
 • loud – gürültülü
 • love – sevmek
 • low – düşük

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce m ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • machine – makine
 • made – yapılmış
 • main – ana
 • major – majör
 • make – yapmak
 • man – erkek
 • many – çok
 • map – harita
 • march – mart
 • mark – işaret
 • match – maç
 • material – materyal
 • matter – madde
 • may – belki
 • maybe – belki
 • me – ben
 • mean – anlam
 • measure – ölçü
 • meat – et
 • meet – tanışmak
 • melody – melodi
 • member – üye
 • men – erkekler
 • metal – metal
 • method – metot
 • middle – orta
 • might – belki
 • mile – mil
 • milk – süt
 • million – milyon
 • mind – akıl
 • mine – maden
 • minute – dakika
 • miss – özlemek
 • modern – modern
 • molecules – molekül
 • moment – an
 • money – para
 • month – ay
 • moon – ay
 • more – daha
 • morning – gündüz
 • most – en fazla
 • mother – anne
 • mountain – dağ
 • mouth – ağız
 • move – hareket etmek
 • movement – hareket
 • much – fazla
 • music – müzik
 • must – zorunda olmak
 • my – benim

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce n ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • name – isim
 • nation – millet
 • natural – doğal
 • near – yanında
 • necessary – gerekli
 • need – ihtiyaç duymak
 • never – asla
 • new – yeni
 • next – sonraki
 • night – gece
 • no – hayır
 • nor – veya (olumsuz)
 • north – kuzey
 • northern – kuzeyli
 • nose – burun
 • not – hayır
 • note – not
 • nothing – hiçbir şey
 • notice – farketmek
 • noun – isim
 • now – şimdi
 • number – sayı
 • numeral – sayısal

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce o ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • object – obje
 • observe – gözlemlemek
 • ocean – okyanus
 • of – -den, -dan
 • off – kapalı
 • office – ofis
 • often – sıkça
 • oh – oh
 • oil – petrol, yağ
 • old – yaşlı
 • on – açık
 • once – bir kere
 • one – bir
 • only – sadece
 • open – açık
 • opposite – zıt
 • or – veya
 • order – düzen
 • other – diğer
 • our – bizim
 • out – dışarı
 • outside – dışarısı
 • over – üzerinde
 • own – sahip olmak
 • oxygen – oksijen

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce p ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • page – sayfa
 • paint – boyamak
 • pair – çift
 • paper – kağıt
 • paragraph – paragraf
 • park – park
 • part – bölüm
 • particular – belli
 • party – parti
 • passed – geçmiş
 • past – geçmiş
 • pattern – patern
 • pay – ödemek
 • people – insanlar
 • per – başına
 • perhaps – belki
 • period – nokta
 • person – insan
 • phrase – cümle parçası
 • pick – seçmek
 • picture – resim
 • piece – parça
 • place – yer
 • plain – düz
 • plan – plan
 • plane – uçak
 • plant – bitki
 • plants – bitkiler
 • play – oynamak
 • please – lütfen
 • plural – çoğul
 • poem – şiir
 • point – puan
 • pole – kutup
 • poor – fakir
 • position – pozisyon
 • possible – mümkün
 • pound – ağırlık birimi
 • power – güç
 • practice – pratik
 • prepare – hazırlanmak
 • president – başkan
 • pretty – güzel
 • printed – yazılmış
 • probably – belki
 • problem – sorun
 • process – işlem
 • produce – üretmek
 • product – ürün
 • property – mülk
 • provide – sağlamak
 • pull – çekmek
 • push – itmek
 • put – koymak

Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce q ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • question – soru
 • quickly – hızlıca
 • quiet – sessiz
 • quite – oldukça

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce r ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • race – yarış
 • radio – radyo
 • rain – yağmur
 • raise – yükseltmek
 • ran – koşmak (geçmiş)
 • rather – -dense
 • reach – ulaşmak
 • read – okumak
 • ready – hazır
 • really – gerçekten
 • reason – sebep
 • receive – almak
 • record – kayıt
 • red – kırmızı
 • region – bölge
 • remain – kalan
 • remember – hatırlamak
 • repeat – tekrar etmek
 • report – rapor
 • represent – temsil etmek
 • resent – gücenmek
 • rest – dinlenmek
 • result – sonuç
 • return – dönmek
 • rhythm – ritim
 • rich – zengin
 • ride – binmek
 • right – sağ
 • ring – zil çalmak
 • rise – yükselmek
 • river – nehir
 • road – yol
 • rock – kaya
 • rolled – yuvarlanmış
 • room – oda
 • root – kök
 • rope – halat
 • rose – gül
 • round – yuvarlak
 • row – satır
 • rule – kural
 • run – koşmak

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce s ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • safe – güvenli
 • said – dedi
 • sail – yelken açmak
 • same – aynı
 • sand – kum
 • sat – oturdu
 • save – kurtarmak
 • saw – testere
 • say – söylemek
 • scale – ölçek
 • school – okul
 • science – bilim
 • scientist – bilim adamı
 • score – skor
 • sea – deniz
 • seat – koltuk
 • second – saniye
 • section – bölüm
 • see – görmek
 • seed – tohumlar
 • seem – görünmek
 • seen – görünmek
 • sell – satmak
 • send – göndermek
 • sense – his
 • sent – gönderilmiş
 • sentence – cümle
 • separate – ayrı
 • serve – hizmet etmek
 • set – ayarlamak
 • settled – ayarlanmış
 • seven – yedi
 • several – birkaç
 • shall – olsun
 • shape – şekil
 • sharp – keskin
 • she – O (kadın)
 • ship – gemi
 • shoes – ayakkabı
 • shop – dükkan
 • short – kısa
 • should – zorunda olmak
 • shoulder – omuz
 • shout – bağırmak
 • show – göstermek
 • shown – gösterilmiş
 • side – yan
 • sight – görüş
 • sign – işaret
 • signal – sinyal
 • silent – sessiz
 • similar – benzer
 • simple – basit
 • since – -den beri
 • sing – şarkı söylemek
 • sir – efendi
 • sister – kız kardeş
 • sit – oturmak
 • six – altı
 • size – boyut
 • skin – deri
 • sky – hava
 • sleep – uyku
 • slowly – yavaşça
 • small – küçük
 • smell – koklamak
 • smile – gülümsemek
 • snow – kar
 • so – şöyle
 • soft – yumuşak
 • soil – toprak
 • soldier – asker
 • solution – çözüm
 • some – bazı
 • someone – birisi
 • something – bir şey
 • sometimes – bazen
 • son – erkek çocuk
 • song – şarkı
 • soon – yakında
 • sound – ses
 • south – güney
 • southern – güneyli
 • space – uzay, boşluk
 • speak – konuşmak
 • special – özel
 • speed – hız
 • spell – hecelemek
 • spot – nokta
 • spread – yayılmak
 • spring – ilkbahar
 • square – kare
 • stand – ayakta durmak
 • star – yıldız
 • start – başlamak
 • state – durum
 • statement – ifade
 • stay – kalmak
 • steel – çelik
 • step – adım
 • stick – yapışmak
 • still – halen
 • stone – taş
 • stood – ayakta durmuş
 • stop – durmak
 • store – dükkan
 • story – hikaye
 • straight – düz
 • strange – garip
 • stream – akıntı
 • street – sokak
 • stretch – genişletmek
 • string – dizi
 • strong – güçlü
 • student – öğrenci
 • study – çalışmak
 • subject – konu
 • substance – madde
 • such – örneğin
 • suddenly – aniden
 • suffix – son ek
 • sugar – şeker
 • suggested – tavsiye edilmiş
 • sum – özet
 • summer – yaz
 • sun – güneş
 • supply – malzeme
 • suppose – tahmin yürütmek
 • sure – emin
 • surface – yüzey
 • surprise – süpriz
 • swim – yüzmek
 • syllables – ders programı
 • symbols – sembol
 • system – sistem

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce t ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • table – masa
 • tail – kuyruk
 • take – almak
 • talk – konuşmak
 • tall – uzun
 • teacher – öğretmen
 • team – takım
 • tell – söylemek
 • temperature – sıcaklık
 • ten – on
 • term – dönem
 • test – denemek
 • than – -den
 • that – o (eşya)
 • the – o
 • their – onların
 • them – onlar
 • themselves – onların kendisi
 • then – sonra
 • there – orada
 • these – bunlar
 • they – onlar (insan)
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • thing – şey
 • think – düşünmek
 • third – üçüncü
 • this – o
 • those – onlar
 • though – -e rağmen
 • thought – düşünce
 • thousands – binlerce
 • three – üç
 • through – arasından
 • thus – nitekim
 • tied – bağlı
 • time – zaman
 • tiny – küçücük
 • to – ona
 • today – bugün
 • together – birlikte
 • told – söyledi
 • tone – ton
 • too – çok
 • took – almak (geçmiş zaman)
 • tool – alet
 • top – üst
 • total – toplam
 • touch – dokunmak
 • toward – -e doğru
 • town – yerleşke
 • track – takip etmek
 • trade – ticaret
 • train – tren
 • train – eğitmek
 • travel – yolculuk
 • tree – ağaç
 • triangle – üçgen
 • trip – yolculuk
 • trouble – sorun
 • truck – kamyon
 • true – doğru
 • try – denemek
 • tube – tüp
 • turn – dönüş
 • two – iki
 • type – yazmak

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce u ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • uncle – amca
 • under – altında
 • underline – altı çizili
 • understand – anlamak
 • unit – ünite
 • until – -e kadar
 • up – yukarı
 • upon – üstüne
 • us – biz
 • use – kullanmak
 • usually – genellikle

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce v ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • valley – vadi
 • value – değer
 • various – çeşitli
 • verb – fiil
 • very – çok
 • view – görüş
 • village – köy
 • visit – ziyaret
 • voice – ses
 • vowel – sesli harf

W İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce w ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • wait – beklemek
 • walk – yürümek
 • wall – duvar
 • want – istemek
 • war – savaş
 • warm – sıcak
 • was – olmak (geçmiş)
 • wash – yıkamak
 • Washington – Washington
 • wasn’t – olmamak (geçmiş)
 • watch – izlemek
 • water – su
 • waves – dalgalar
 • way – yol
 • we – biz
 • wear – giymek
 • weather – hava
 • week – hafta
 • weight – kilo
 • well – iyi
 • we’ll – biz (gelecek zaman)
 • went – gitmek (geçmiş)
 • were – olmak (çoğul, geçmiş)
 • west – batı
 • western – batılı
 • what – ne?
 • wheel – tekerlek
 • when – ne zaman?
 • where – nerede?
 • whether – eğer
 • which – hangisi?
 • while – süresince
 • white – beyaz
 • who – kim?
 • whole – bütün
 • whose – kimin?
 • why – neden?
 • wide – geniş
 • wife – eş (kadın)
 • wild – vahşi
 • will – istek
 • win – kazanmak
 • wind – rüzgar
 • window – pencere
 • wing – kanat
 • winter – kış
 • wire – kablo
 • wish – dilemek
 • with – birlikte
 • within – içinde
 • without – olmadan
 • woman – kadın
 • women – kadınlar
 • wonder – merak etmek
 • won’t – olmamak (gelecek)
 • wood – ağaç
 • word – kelime
 • work – iş
 • worker – işçi
 • world – dünya
 • would – istemek
 • wouldn’t – istememek
 • write – yazmak
 • written – yazılı
 • wrong – yanlış
 • wrote – yazmak (geçmiş)

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce y ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • yard – bahçe
 • year – yıl
 • yellow – sarı
 • yes – evet
 • yet – henüz
 • you – sen
 • young – genç
 • your – senin
 • you’re – sen (olmak)
 • yourself – kendin