Anında Söz Dinletme Duası, İtaat Ettirme Duası 2023? Evlada söz geçirmek için dua?

04.11.2023
Anında Söz Dinletme Duası, İtaat Ettirme Duası 2023? Evlada söz geçirmek için dua?

Anında Söz Dinletme, İtaat Ettirme Duası 2023? Evlada söz geçirmek için dua? Aşağıdaki anında itaat ettirme duası (söz dinletme ) kocanın hanımına veya itaat etmeyen hanımının kocası itaat etmesi için okunur.

Şayet çocuğu söz dinlemiyorsa itaatkar olması için okunur. Bir yöneticinin sözü dinlenmiyorsa sözünün dinlenmesi için okur. Ergenler için okunacak dualar, bu dönemde çocuğu olanların araştırdığı konulardan biridir. Ergenlik dönemi, çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak erginliğe ulaşma sürecidir. Bu dönemdeki çocuk asi ve söz dinlemez niteliklere sahip olabilir. Ergenlik dönemindeki çocuğun üzerine fazla gitmeden, olaylara onun ekseninden yaklaşmak önem arz eder. 

Helal dairesinde kalma kaydıyla söz dinlemeyen her türlü itaatkarsızlık için okunur.

Bu dua aslında İsm-i Şeriftir, Allâh-u Te’âlâ 40 İsm-i şerifi İdris (A.s)a indirmiş o da bu isimlerin bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır. İdris (A.s) göklere kaldırılınca bu ism-i şerifler birbirinden tevârüs yoluyla İsa (A.s)a intikal etmiştir.

O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü alacalıyı iyileştirmiş ve nice mucize izhar etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te’âlâ bu isimler bereketiyle göklere çıkarmıştır.

İtaat ettiren duanın şartları:

Kendisine itaat etmeyen bir kişinin itaatini celbetmek isteyen kimse gusül abdesti alıp temiz elbise giyindikten sonra aşağıdaki ism-i şerifi sahih bir kırat ile ( doğru bir okuyuşla) yenilecek cinsten bir şey üzerine 121 kere okur ve o kişinin onun yemesini sağlarsa anında o kişinin kendisine itaati vaki olur (gerçekleşir).

Latin Harflerle Türkçe Okunuşu

Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şey in ve vârisehû ve râziğahû ve râhimehû subhânek.

Duanın kabul olması için beş vakit Namaz kılma şartı ve Gusül abdesti alma şartı vardır. Namaz kılmayı bilmeyenler için erkek ve bayanlar için resimli Namaz hocası yazımızdan öğrenebilirler.Ayrıca gusül abdesti nasıl alınır bilmeyenler erkek ve bayanlar için Gusül Abdesti yazımızdan öğrenebilirler.

Kaynaklar: Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusi, er-Ravzatü’s-sündüsiyye fi’l-esmai’l-İdrisiyyeti’s-Sühreverdiyye, sh:8, Şihabüddin es-Sühreverdi, Şerhu’l-esmai’l-erba’in. Anında Söz Dinletme, İtaat Ettirme Duası 2023?

Evlada söz geçirmek için dua?

  • Günde 70 kez ”Estağfirullahe innehu kane ğaffara” zikri çekilebilir.
  • Evladının sözünü dinlemediğine kanaat getiren anne-baba Allah’ın yüce isimlerinden “Ya Hadi” ismini günde 400 kez söyleyebilir.
  • Çocuğunun manevi açıdan zenginleşmesini isteyen ebeveyn, günde 14 kez “Ya Vecid” ismini çekebilir.
  • Çocuğunun İslam ahlakı üzerine terbiye edilmesini isteyen ebeveyn, üzerine 313 kez Ayet-el Kürsi okuduğu suyu çocuğuna içirebilir.

Ergenlik Dönemindeki Çocuğa Okunacak Zikirler ve Esmalar

  • Ergen bireyi sakinleştirmek için şu dua yapılabilir. “Allah’ım yıldızlar battı kayvboldu, gözlerse kapanarak uykuya daldı. Sen ne uykuya ne de uyuklamaya arız olmayan Hayy-u Kayyum olansın. Ya Kayyum, Ya Hayy, hem bana hem de çocuğuma sükûnet ver. Bizlere ferahlık ve sakinlik nasip et.”
  • Sabah namazından sonraki vakitte, uyuyan çocuğun yüzüne karşı 21 kez Ya Şehid ismi okunarak üflenebilir.
  • Ergenlik döneminde çocuğun cinselliği de öğrendiği göz önünde bulundurularak Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu dönemde erkek çocuklarına Maide Suresi’nin, kız çocuklarına ise Nur Suresi’nin öğretilmesini tavsiye etmiştir.