Bel Açıklığı Polisliğe Engel Mi?

03.01.2022
Bel Açıklığı Polisliğe Engel Mi?

Bel açıklığı, omurgayı etkileyen bir durumdur ve genellikle doğumda görülür. Nöral tüp tamamen kapanmazsa spina bifida omurga boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. Nöral tüp tamamen kapanmadığında, omuriliği koruyan omurga gerektiği gibi oluşmaz ve kapanmaz. Bu genellikle omurilik ve sinirlerde hasara neden olur.

Vitiligo hastalığı Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği’nin 9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ bölümünün A bendinin 8. maddesinde geçmektedir ve şu ifadeler yer almaktadır:

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği

Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi veya omurga dengesinin bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri öğrenciliğe engeldir. Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sağlam kabul edilir.

Yukarıdan da anlaşılabileceği gibi Bel Açıklığı’nın polisliğe engel olup olmadığı tamamen seviyesine bağlıdır. Bu nedenle alınacak ön sağlık raporunda engel teşkil edip etmediği belirlenir.