Böbrek Sorunları Polisliğe Engel Mi ?

09.03.2022
Böbrek Sorunları Polisliğe Engel Mi ?

Nefrolojik yönden A dilimi için tanımlanan ve bir sorun teşkil etmediği belirtilen böbrek hastalıkları şu şekildedir.

Genel olarak böbrek fonksiyonlarlnın normal olması her iki böbreğinde sağlam olduğu anlamına gelmez, patolojik durumun iki böbrektede aynı anda bulunması beklenemez. Ayrı ayrı değerlendirmek şartıyla ve değerlendirme için gerekli olan bütün tetkikleri, görüntüleme yöntemlerini ve fonksiyon tespit yöntemlerini yapmak koşuluyla her iki böbreğinde yapısal, fonksiyonel ve diğer yönlerden sağlam olmam gerekîr.Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği – Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları – A Dilimi – Nefrolojik Yönden

Nefrolojik yönden B, C ve D dilimleri için tanımlanan ve sorun teşkil ettiği belirtilen böbrek hastalıkları sırasıyla şu şekildedir.

Kontrol altına alınabilen proteinüriler, böbrek fonksiyon bozuklukları, böbrek yetmezlikleri, komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen primer hiperürisemiler.

Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği – Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları – B Dilimi – Nefrolojik Yönden

1-Bir veya iki böbreğin fonksìyonlarinda kismi bozukluk yapan, diyaliz tedavisine ihtiyaç duymayan böbrek fonksiyon bozukluklari ve böbrek yetmezlikleri, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve diğer nefrolojik patolojiler.
2-Bir böbreğin fonksiyon bakımından yok hükmünde olması veya cerrahi olarak çıkarılması.
3-Böbreğin ileri evre olmayan kötü huylu tümörler.Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği – Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları – C Dilimi – Nefrolojik Yönden

1-Diyaliz tedavisiyle yaşamini sürdürebilen böbrek patolojileri.
2-Organ ve sistem fonksiyonlarini bozan, böbrekte yer kaplayan iyi huylu tümöral oluşumlar.
3-Böbrek transplantasyonu yapilmiş hastalar.
4-Böbreğin ileri evre olan kötü huylu tümörleri.Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği – Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları – D Dilimi – Nefrolojik Yönden

Dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sîstem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi- travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği – Dahiliye ve Enfeksiyon Hastalıkları

error: Content is protected !!