Doğmadan ölen peygamber kimdir? Hangi peygamber göğe çıkarıldı?

14.01.2023
Doğmadan ölen peygamber kimdir? Hangi peygamber göğe çıkarıldı?

Doğmadan ölen peygamber kimdir? Hangi peygamber göğe çıkarıldı?

Ölmeden göğe yükselen olarak bilinen Tevrat ve İncilde hanok adıyla geçen islam’da İdris Peygamber olarak bilinen kişi de bir aşure günüde şahitlerin gözü önünde göğe çekilmiş aniden ortadan yok olmuştur. bir daha da geri gelmemiş, görünmemiştir.

Kur’an’da ise Hz. İdris’in ölmediğini hala yaşadığından söz edilir. Hazreti İdris yaşadığı topluma peygamber olarak gelmiştir.

Peygamber‘i Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da mi’râca yükseltmesi (İsrâ, 17/1), onları diğer peygamberlerden farklı bir konuma taşımıştır. Bu peygamberlerden Hz. İdrîs’in de göğe yükseltilerek benzer bir durumu yaşadığı bahsedilen konular arasındadır.

Hz. İdris Kimdir?

 Hz. İdris Babil doğumlu peygamberdir. Kur’an’da adı geçen Şit aleyhisselam’ın oğludur. Kur’an’da Hz. İdris adı iki defa geçmektedir. Hz. Adem’in altıncı kuşaktan torunudur. İnsanoğluna Allah tarafından gönderilen üçüncü peygamber Hz. İdris aleyhisselamdır.

Hz. İdris peygamberlik döneminde kendisine toplam otuz sayfa suhuf indirilmiştir. Kabiloğullarına Allah’ın dinini yaymak ve tebliğ etmek için gönderildi. Tek doğru yolun Allah’ın dini olduğunu anlattı. Fakat kendisine ilk başta hiç destekçi bulamadı.

Kabiloğullarından hiç kimse ilk başlarda Hz. İdris’e inanmadı.

 Kendisine yalnızca Kabiloğulların’dan 1000 tane iman eden bulabildi. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İdris hakkında salihli, sabreden ve sadık bir peygamber olarak bahsedilmektedir. Göklerde 4. katta peygamber efendimiz ile birlikte görüştüğü rivayet edilmektedir.

Kur’an’da ise Hz. İdris’in ölmediğini hala yaşadığından söz edilir.

 Hazreti İdris (A.S) Hayatı (Kıssası)

 Hazreti İdris yaşadığı topluma peygamber olarak gelmiştir. Kabil soyundan gelen bir topluluk idi. Şit aleyhisselam’ın tebliğ etmiş olduğu yoldan ayrılan kavim yanlış işlerle meşgul olmaya başlamışlardır. Allah’a kulluk etmeyi bırakan toplum çirkin işlerle uğraşmaya başladılar. Hak yolundan ayrılan topluma Allah’ın dinini anlatılması için Hz. İdris aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Peygamberlik döneminde kendisine suhuf indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kendisi için doğruluktan ayrılmayan sadık bir peygamber olduğundan söz edilmiştir. Öldükten sonra yüce bir mekana yükselmiştir. Hala yaşadığı kabul edilir. Göğün 4. katında semada kıyamet gününü beklediği bildirilmiştir.

 Hazreti İdris (A.S) Mesleği

 Hazreti İdris çok iyi bir terzi idi. İnsanlık tarihinde ki terzilik mesleği Hz. İdris ile başladığı bilinmektedir. Ayrıca Hz. İdris terziliğin yanı sıra astronomi ve matematikle de uğraşmış bir peygamberdir. Yazının gelişimine de büyük katkı da bulunmuştur.

 Hazreti İdris (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

 Hz İdris’in bilindik pek çok mucizeleri vardır. Hz. İdris bulutlarla konuşabiliyordu. Yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşarak yağmur yağmasını emreder ve bulutlardan sular boşalırdı. Eğer bir yerde fazla kar ve yağmur varsa bulutlarla konuşarak tekrardan oralardan bulutların çekilmesini sağlıyordu. Ona inanan ve iman eden kişiler Hz. İdris’in mucizelerini görmek istediler. Hz. İdris aleyhisselam da bulutlarla konuşarak mucizelerinden birini böylece göstermiştir.

 Hz. İdris’in bir diğer mucizesi de meleklerle konuşmasıdır. Peygamber olmadan önce de ibadet yapmaya çok düşkün olan Hz. İdris ibadetleri esnasında sık sık meleklerle görüşürdü. Meleklerin hepsinin ismini dahi biliyordu. Hz. İdris aleyhisselam’ın bir diğer mucizesi ise kum taneleri ile konuşmasıdır. Kum taneleri Hz. İdris’in bilmediği ve bilmek istediği şeyler hakkında bilgiler aktarıyordu. Hz. İdris kum tanelerini eline alarak “Ey Kumlar, Allah’ın dini için konuşunuz.” derdi ve kum taneleri gerçekleri söylerdi.

 Meryem Suresi 56-57. ayet;

 “Kitapta İdrîs’i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi.”

 “Onu üstün bir konuma getirdik.”

 Enbiya Suresi 85-86. ayet;

 “İsmâil’i, İdrîs’i ve Zülkifl’i de yâdet. Hepsi de sabreden kimselerdendi.”

 ” Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi.”

Tevrat ve İncilde hanok adıyla geçen islam’da İdris Peygamber olarak bilinen kişi de bir aşure günüde şahitlerin gözü önünde göğe çekilmiş aniden ortadan yok olmuştur. bir daha da geri gelmemiş, görünmemiştir.

Kur’an’da ise Hz. İdris’in ölmediğini hala yaşadığından söz edilir. Hazreti İdris yaşadığı topluma peygamber olarak gelmiştir.

Hz. İdris Kimdir?

 Hz. İdris Babil doğumlu peygamberdir. Kur’an’da adı geçen Şit aleyhisselam’ın oğludur. Kur’an’da Hz. İdris adı iki defa geçmektedir. Hz. Adem’in altıncı kuşaktan torunudur. İnsanoğluna Allah tarafından gönderilen üçüncü peygamber Hz. İdris aleyhisselamdır. Hz. İdris peygamberlik döneminde kendisine toplam otuz sayfa suhuf indirilmiştir. Kabiloğullarına Allah’ın dinini yaymak ve tebliğ etmek için gönderildi. Tek doğru yolun Allah’ın dini olduğunu anlattı. Fakat kendisine ilk başta hiç destekçi bulamadı. Kabiloğullarından hiç kimse ilk başlarda Hz. İdris’e inanmadı.

 Kendisine yalnızca Kabiloğulların’dan 1000 tane iman eden bulabildi. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İdris hakkında salihli, sabreden ve sadık bir peygamber olarak bahsedilmektedir. Göklerde 4. katta peygamber efendimiz ile birlikte görüştüğü rivayet edilmektedir. Kur’an’da ise Hz. İdris’in ölmediğini hala yaşadığından söz edilir.

 Hazreti İdris (A.S) Hayatı (Kıssası)

 Hazreti İdris yaşadığı topluma peygamber olarak gelmiştir. Kabil soyundan gelen bir topluluk idi. Şit aleyhisselam’ın tebliğ etmiş olduğu yoldan ayrılan kavim yanlış işlerle meşgul olmaya başlamışlardır. Allah’a kulluk etmeyi bırakan toplum çirkin işlerle uğraşmaya başladılar. Hak yolundan ayrılan topluma Allah’ın dinini anlatılması için Hz. İdris aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Peygamberlik döneminde kendisine suhuf indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kendisi için doğruluktan ayrılmayan sadık bir peygamber olduğundan söz edilmiştir. Öldükten sonra yüce bir mekana yükselmiştir. Hala yaşadığı kabul edilir. Göğün 4. katında semada kıyamet gününü beklediği bildirilmiştir.

 Hazreti İdris (A.S) Mesleği

 Hazreti İdris çok iyi bir terzi idi. İnsanlık tarihinde ki terzilik mesleği Hz. İdris ile başladığı bilinmektedir. Ayrıca Hz. İdris terziliğin yanı sıra astronomi ve matematikle de uğraşmış bir peygamberdir. Yazının gelişimine de büyük katkı da bulunmuştur.

 Hazreti İdris (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

 Hz İdris’in bilindik pek çok mucizeleri vardır. Hz. İdris bulutlarla konuşabiliyordu. Yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşarak yağmur yağmasını emreder ve bulutlardan sular boşalırdı. Eğer bir yerde fazla kar ve yağmur varsa bulutlarla konuşarak tekrardan oralardan bulutların çekilmesini sağlıyordu. Ona inanan ve iman eden kişiler Hz. İdris’in mucizelerini görmek istediler. Hz. İdris aleyhisselam da bulutlarla konuşarak mucizelerinden birini böylece göstermiştir.

 Hz. İdris’in bir diğer mucizesi de meleklerle konuşmasıdır. Peygamber olmadan önce de ibadet yapmaya çok düşkün olan Hz. İdris ibadetleri esnasında sık sık meleklerle görüşürdü. Meleklerin hepsinin ismini dahi biliyordu. Hz. İdris aleyhisselam’ın bir diğer mucizesi ise kum taneleri ile konuşmasıdır. Kum taneleri Hz. İdris’in bilmediği ve bilmek istediği şeyler hakkında bilgiler aktarıyordu. Hz. İdris kum tanelerini eline alarak “Ey Kumlar, Allah’ın dini için konuşunuz.” derdi ve kum taneleri gerçekleri söylerdi.

 Meryem Suresi 56-57. ayet;

 “Kitapta İdrîs’i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi.”

 “Onu üstün bir konuma getirdik.”

 Enbiya Suresi 85-86. ayet;

 “İsmâil’i, İdrîs’i ve Zülkifl’i de yâdet. Hepsi de sabreden kimselerdendi.”

 ” Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi.”